Software development, photography, jokes, ....

Sites by me

 
tas-logoTransportation Administration System
snoezelkussen-logo-kleinstSnoezelkussens voor verstandelijk gehandicapten
ikzoekeenbegeleider-logoBegeleiders voor gehandicapten
Laat uw hond het jaarlijkse vuurwerk overwinnen
logo 50x50Hey Vos! Je eigen naam@vos.net emailadres?
Kunst in huis? Nicole Karrèr maakt echt bijzonder mooie dingen
nettylogo2Kunst in huis? Netty Franssen maakt ook bijzonder mooie dingen
Salarisadministratie en belastingadvies bij De Zaak Loont
Zutphense Bomenstichting

Hosting Favorites

 
ANU Internet Services
XelMedia .internet Services
register.com

Blogroll

 
Bomenstichting
LassoSoft
MacFreak
Quality that computes
The Economy of Motion
Wheel 2.0
IntrAktvWebsite Hosting bij Xel Media

Marc's Place

E$SMENU - Submenu
Aanroep
 
keuze = %e$smenu (menu)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
menu (a597)
Dit is een record wat bestaat uit een array van 17 elementen van 35 tekens lang en een numeriek veld van 2 posities:
record menu
mnu_t, a35, 'De menu titel'
mnu_n, a35, 'De titel voor de optie: 0 ='
mnu_k, [15]a35
mnu_a, d2
Het eerste array-element betreft de menu titel. Het menu wordt in een eigen venster gemaakt en deze titel wordt de venster titel.
 
Het tweede array-element bevat de titel voor de menu-optie waar NUL gekozen kan worden.
 
Het decimale veld moet gevuld worden met het aantal array-elementen, gerekend vanaf en inclusief de derde, dat als menukeuze-opties beschikbaar moet zijn. Er kan door de gebruiker namelijk alleen uit de op het scherm getoonde opties een keuze worden gemaakt. Verborgen opties die na de laatst beschikbare keuze zijn gedefinieerd, kunnen door de gebruiker niet worden gekozen.
 
Er kunnen ook scheidingslijnen tussen menu-opties worden geplaatst, door een menu-optie vooraf te laten gaan door een min-teken. Mocht het aantal scheidingslijnen er voor zorgen dat de hoogte van het menu groter wordt dan de schermhoogte - 5, dan wordt het aantal scheidingslijnen teruggebracht tot een acceptabel aantal en worden de overige menuopties getoond zoals ze zijn.
Parameters gevuld bij terugkeer
keuze (d*)
De gedane menu-keuze.
 
De NUL-keuze kan worden gedaan met NUL of de functietoetsen F3 of F12.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
Hier volgt een voorbeeld van een menu met teveel scheidingslijnen bij een Windows-applicatie en niet te veel scheidingslijnen bij een VMS-applicatie waarbij het scherm is ingesteld op een hoogte van 36 regels. Beide hebben een venster titel.
 
De menudefinitie is als volgt:
 
record mnu
mnu_t, a35, 'Testen'
mnu00, a35, 'Stoppen'
, a35, 'Keuze 1'
, a35, '-Keuze 2'
, a35, ' '
, a35, '-Keuze 4'
mnu05, a35, 'Maak menu zonder titel'
, a35, 'Keuze 6'
, a35, '-Keuze 7'
, a35, 'Keuze 8'
, a35, '-Keuze 9'
, a35, 'Keuze 10'
, a35, 'Keuze 11'
, a35, '-Keuze 12'
, a35, 'Keuze 13'
, a35, '-Keuze 14'
, a35, 'Keuze 15'
mnu_a, d2, 15
 
Hier volgt het te veel aan scheidingslijnen. Kijk maar naar de opties 12 en 14:
 
 
Hier volgt het grotere scherm. Kijk maar naar de opties 12 en 14:
 
 
Nu volgt hetzelfde menu, echter beperkt tot en met optie 8 en zonder venster-titel:
 
© 1997- Marc Vos (and others) Contact Me