Software development, photography, jokes, ....

Sites by me

 
tas-logoTransportation Administration System
snoezelkussen-logo-kleinstSnoezelkussens voor verstandelijk gehandicapten
ikzoekeenbegeleider-logoBegeleiders voor gehandicapten
Laat uw hond het jaarlijkse vuurwerk overwinnen
logo 50x50Hey Vos! Je eigen naam@vos.net emailadres?
Kunst in huis? Nicole Karrèr maakt echt bijzonder mooie dingen
nettylogo2Kunst in huis? Netty Franssen maakt ook bijzonder mooie dingen
Salarisadministratie en belastingadvies bij De Zaak Loont
Zutphense Bomenstichting

Hosting Favorites

 
ANU Internet Services
XelMedia .internet Services
register.com

Blogroll

 
Bomenstichting
LassoSoft
MacFreak
Quality that computes
The Economy of Motion
Wheel 2.0
IntrAktvWebsite Hosting bij Xel Media

Marc's Place

AXALF / AXSTD / AXSTR - Innemen van tekst
Aanroep
 
xcall axalf (rrkkk, tekst[, lengte])
xcall axstd (rrkkk, tekst[, lengte])
xcall axstr (rrkkk, tekst))

 
Common velden vóór aanroep
mhupc
1 = Letters converteren naar hoofdletters tijdens het typen.
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
 
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
tekst (a132)
In te nemen tekst. Deze parameter van te voren vullen heeft alleen effect bij axalf en axstd. Deze routines kennen een standaardwaarde.
lengte (d3)
Lengte van de in te nemen tekst. Deze parameter is er alleen vanwege compatibiliteit met de Multhouse XIBOL's.
Indien meegegeven wordt deze lengte gebruikt, anders de lengte van tekst.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a132)
De ingegeven tekst.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhupc
Weer op NUL gezet.
mhlen
Bevat de lengte van de ingegeven tekst. Indien er alleen spaties ingegeven zijn wordt het veld als niet gevuld beschouwd en bevat mhlen de waarde NUL.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (03001, 'Klantcode : ')
xcall axalf (0, klant.code)


Op het scherm, op regel 03, vanaf positie 1:


Klantcode : ________


Indien klant.code 8 tekens groot is worden er 8 tekens ingenomen. In het volgende voorbeeld worden slechts de eerste 4 posities van klant.code ingenomen:


xcall dxstr (03001, 'Klantcode : ')
xcall axalf (03014, klant.code, 4)


Op het scherm, op regel 03, vanaf positie 1:


Klantcode : ____


Extra informatie:

AXALF
De standaardwaarde kan gewoon bewerkt worden door er met de cursortoetsen door te lopen. De standaardwaarde is ook over te nemen door gelijk op RETURN te drukken. Tekst achter de positie waar <RET> gegeven werd, vervalt. Wil je dat niet, verlaat de routine dan met een ander toets.
 
AXSTD
De standaardwaarde wordt in principe overschreven bij de eerste toets-aanslag. Ze kan echter bewerkt worden door als eerste toets een cursortoets aan te slaan. De standaardwaarde is ook over te nemen door gelijk op RETURN te drukken. Tekst achter de positie waar <RET> gegeven werd, vervalt. Wil je dat niet, verlaat de routine dan met een ander toets.
 
AXSTR
Deze routine kent geen standaardwaarde. Tekst achter de positie waar <RET> gegeven werd, vervalt. Wil je dat niet, verlaat de routine dan met een ander toets.

Voor alle drie de routines geldt: ingave van alleen spaties geeft een mhlen=0 terug.
 
Zie ook: functietoetsen

© 1997- Marc Vos (and others) Contact Me