Software development, photography, jokes, ....

Sites by me

 
tas-logoTransportation Administration System
snoezelkussen-logo-kleinstSnoezelkussens voor verstandelijk gehandicapten
ikzoekeenbegeleider-logoBegeleiders voor gehandicapten
Laat uw hond het jaarlijkse vuurwerk overwinnen
logo 50x50Hey Vos! Je eigen naam@vos.net emailadres?
Kunst in huis? Nicole Karrèr maakt echt bijzonder mooie dingen
nettylogo2Kunst in huis? Netty Franssen maakt ook bijzonder mooie dingen
Salarisadministratie en belastingadvies bij De Zaak Loont
Zutphense Bomenstichting

Hosting Favorites

 
ANU Internet Services
XelMedia .internet Services
register.com

Blogroll

 
Bomenstichting
LassoSoft
MacFreak
Quality that computes
The Economy of Motion
Wheel 2.0
IntrAktvWebsite Hosting bij Xel Media

Marc's Place

XGOPT - Ophalen van meegegeven programma-opties
Aanroep
 
xcall xgopt ([opties], optie, argument)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
opties (a*)
De opties die het programma verwacht.
Een meegegeven optie bestaat uit één letter, voorafgegaan door een '-' teken. Indien in opties een letter wordt gevolgd door een ':', wordt achter deze optie een waarde verwacht.
Aandachtspunten:
  • Hoofd- of kleine letters doen er niet toe.
  • '--' meegeven op de opdrachtregel geeft alles er achter terug, zonder dat een ':' vereist is in opties.
  • Elke optie dient apart op de opdrachtregel gespecificeerd te worden, gescheiden van andere parameters en/of opties door een spatie. Groeperen van opties is hier dus niet mogelijk.
Parameters gevuld bij terugkeer
optie (a1)
Een meegegeven optie volgens opties.
Indien een optie, volgens opties, een argument verwacht en het argument is niet meegegeven, dan bevat optie een '?'. Onbekende opties die zijn meegegeven worden overgeslagen.
De opties, wel of geen '?', worden teruggegeven in de volgorde zoals ze in opties staan opgesomd. Voor èlke genoemde optie dien je deze routine aan te roepen, omdat je steeds maar één optie terugkrijgt. Bij meer dan één optie, bouw je er dus een do-until omheen.
Als optie leeg is, dus een spatie bevat, dan zijn alle opties afgevraagd en teruggegeven en kan de do-until beëindigd worden.
argument (a*)
Het eventueel bij de optie horende argument.
Een argument eindigt met een spatie. Van bijvoorbeeld "tien cent" wordt alleen "tien" overgomen. Bij de optie '--' worden alle tekens, tot en met de laatste overgenomen.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

Start een programma op met de volgende opties:


dbr TESTOPT -a -b -c centen -- 3 opties


Roep na de initialisatie van het programma de routine aan:


xcall dxkop ('Test van E$XIB routines', 1)
opties = 'abc:-'
ypos = 2
xpos = 1
do begin

xcall xgopt (opties, opt, argument)
incr ypos
xcall dxstr (xxpos, ' Optie ' + %string(ypos-2) + ': ' +
& optie + ' - ' + argument)

end
until optie.eq.' '


Het resultaat op het beeldscherm is:


© 1997- Marc Vos (and others) Contact Me