Software development, photography, jokes, ....

Sites by me

 
tas-logoTransportation Administration System
snoezelkussen-logo-kleinstSnoezelkussens voor verstandelijk gehandicapten
ikzoekeenbegeleider-logoBegeleiders voor gehandicapten
Laat uw hond het jaarlijkse vuurwerk overwinnen
Betuweroute en Kunst
logo 50x50Hey Vos! Je eigen naam@vos.net emailadres?
Kunst in huis? Nicole Karrèr maakt echt bijzonder mooie dingen
nettylogo2Kunst in huis? Netty Franssen maakt ook bijzonder mooie dingen
Professionele opvang bij Gastouderbureau
Kind-Zijn
Salarisadministratie en belastingadvies bij
De Zaak Loont
Zutphense Bomenstichting

Hosting Favorites

 
ANU Internet Services
XelMedia .internet Services
register.com

Blogroll

 
Bomenstichting
LassoSoft
MacFreak
Quality that computes
The Economy of Motion
Wheel 2.0
IntrAktvWebsite Hosting bij Xel Media

Marc's Place

2 DNS$

3 DNS$APPEND_SIMPLENAME_TO_RIGHT The Append a Simple Name to the End of a Full Name routine adds an opaque simple name to the end of an opaque full name to create a new full name. Format DNS$APPEND_SIMPLENAME_TO_RIGHT fullname ,simplename ,resulting-fullname ,resulting-length Arguments fullname OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The opaque full name gaining a new simple name. The fullname argument is the address of a descriptor pointing to the opaque full name that is to be extended. simplename OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The opaque simple name that is appended. The simplename argument is the address of a descriptor pointing to an opaque simple name that is to be appended to the full name, thus creating a new full name. resulting-fullname OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor The new full name. The resulting-fullname argument is the address of a descriptor that points to the buffer that receives the new full name. This buffer can be the same as the buffer referred to by the fullname argument; however, the descriptors must be separate. resulting-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the new full name. The resulting-length argument is the address of a word that receives the length of the new full name found in resulting-fullname. 3 DNS$COMPARE_FULLNAME The Compare Full Names routine compares two opaque full names and returns the result. Format DNS$COMPARE_FULLNAME fullname1 ,fullname2 Arguments fullname1 OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor One opaque full name. The fullname1 argument is the address of a descriptor pointing to an opaque full name. fullname2 OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor One opaque full name. The fullname2 argument is the address of a descriptor pointing to an opaque full name. 3 DNS$COMPARE_SIMPLENAME The Compare Two Simple Names routine compares two simple names, without considering case. Format DNS$COMPARE_SIMPLENAME simplename1 ,simplename2 Arguments simplename1 OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor An opaque simple name. The simplename1 argument is the address of a descriptor pointing to the first simple name. simplename2 OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor An opaque simple name. The simplename2 argument is the address of a descriptor pointing to the second simple name. 3 DNS$CONCATENATE_NAME The Join Two Names routine joins two opaque full names to form a new full name. Format DNS$CONCATENATE_NAME fullname1 ,fullname2 ,resulting-fullname ,resulting-length Arguments fullname1 OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The opaque full name to be joined. The fullname1 argument is the address of a descriptor pointing to the opaque full name. fullname2 OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The opaque full name appended to fullname1. The fullname2 argument is the address of a descriptor pointing to the full name to be appended. resulting-fullname OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor The buffer where the new full name will be written. The resulting- fullname argument is the address of a descriptor pointing to the buffer. This buffer can be the same as the buffer referred to by the fullname1 argument; however, the descriptors must be separate. resulting-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the new full name. The resulting-length argument is the address of a word that receives the length of the new full name found in resulting-fullname. 3 DNS$COUNT_SIMPLENAMES The Count the Simple Names in a Full Name routine counts the number of simple names contained in an opaque full name. Format DNS$COUNT_SIMPLENAMES fullname ,count Arguments fullname OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The full name to be counted. The fullname argument is the address of a descriptor pointing to the full name that is to be examined for the simple names it contains. count OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The number of simple names found in the full name. The count argument is the address of a word that receives the number of simple names. 3 DNS$CVT_DNSADDRESS_TO_BINARY The Convert a DNS Address to a Phase IV Binary Address routine takes a DNS address and returns the DECnet Phase IV node address. Format DNS$CVT_DNSADDRESS_TO_BINARY dnsaddress ,binary Arguments dnsaddress OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The DNS address. The dnsaddress argument is the address of a descriptor pointing to the DNS address. binary OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The DECnet Phase IV address found in the DNS address structure. The binary argument is the address of a word containing the 16-bit Phase IV address of the node. 3 DNS$CVT_DNSADDRESS_TO_NODENAME The Convert a DNS Address to a Node Name routine takes a DNS address and returns a DECnet Phase IV node name. Format DNS$CVT_DNSADDRESS_TO_NODENAME dnsaddress ,nodename ,resulting-length Arguments dnsaddress OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The DNS address. The dnsaddress argument is the address of a descriptor pointing to the DNS address. nodename OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor The DECnet Phase IV node name. The nodename argument is the address of a descriptor pointing to the Phase IV node name. The memory buffer referenced by the DSC$A_POINTER portion of this descriptor must be large enough to contain the entire Phase IV node name string, which is up to six bytes long. resulting-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the node name (in bytes) after conversion. The resulting-length argument is a word containing the length of the node name (in bytes) after conversion. 3 DNS$CVT_NODENAME_TO_DNSADDRESS The Convert a Node Name to a DNS Address routine takes a DECnet Phase IV node name and returns a DNS address. Format DNS$CVT_NODENAME_TO_DNSADDRESS nodename ,dnsaddress ,resulting-length Arguments nodename OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The DECnet Phase IV node name. The nodename argument is the address of a descriptor pointing to the node name. This routine creates a DNS address containing the node address of the given Phase IV node name. dnsaddress OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor The address of a buffer containing the DNS address. The dnsaddress argument is the address of a descriptor pointing to the buffer address. resulting-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the DNS address after conversion. The resulting- length argument is a word containing the length of the address. 3 DNS$CVT_TO_USERNAME_STRING The Convert an Opaque User Name to a String routine converts an opaque DECnet Phase IV user name into a username string. Format DNS$CVT_TO_USERNAME_STRING fullname ,username ,resulting-length Arguments fullname OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The opaque full name for the DECnet Phase IV user name. The fullname argument is the address of a descriptor pointing to the name. username OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor The name converted to DECnet Phase IV format (node::user). The username argument is the address of a descriptor pointing to a buffer containing the converted name. resulting-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the converted user name. The resulting-length argument is the address of a word containing the length. 3 DNS$PARSE_USERNAME_STRING The Convert a User Name from String to Opaque routine converts a DECnet Phase IV user name to an opaque full name. Format DNS$PARSE_USERNAME_STRING user-string ,phase4-name ,resulting-length [,next-character-pointer] Arguments user-string OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The name string to convert. The user-string argument is the address of a descriptor pointing to the DECnet Phase IV username string, which is in the format node::user. phase4-name OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor The opaque full name resulting from conversion. The phase4-name argument is the address of a descriptor pointing to the buffer that is to contain an opaque full name representing a user name on a Phase IV node. resulting-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the opaque full name. The resulting-length argument is the address of a word holding the length of the name returned in phase4-name. next-character-pointer OpenVMS Usage: address type: address access: write only mechanism: by reference The character following the DNS name extracted from user-string. The next-character-pointer argument is the address of the character following the DNS name. When you use this argument, DNS$PARSE_USERNAME_STRING returns DNS$_INVALIDNAME when it encounters an invalid name. In such a case, next-character-pointer points to the first character in the name that is invalid. 3 DNS$REMOVE_FIRST_SET_VALUE The Remove a Value from a Set routine extracts the first value from a set and returns the value with its creation time-stamping (UID). Format DNS$REMOVE_FIRST_SET_VALUE set [,value] [,value-length] [,uid] [,uid-length] [,newset] [,newset-length] Arguments set OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The set from which the value is extracted. The set argument is the address of a descriptor pointing to the set. value OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor The value extracted from the set. The value argument is the address of a descriptor pointing to a buffer containing the value. value-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the value. The value-length argument is the address of a word holding the length of the value placed in value. uid OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor The buffer holding the creation time-stamping (UID) of the extracted value. The uid argument is the address of a descriptor pointing to the buffer. uid-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the UID placed in uid. The uid-length argument is the address of a word holding the length. newset OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor The opaque set without the first value. The newset argument is the address of a descriptor pointing to a buffer containing that set. The buffer can be the same as the one given in the set argument. newset-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the new set copied to the newset buffer. The newset- length argument is the address of a word that receives the length. 3 DNS$REMOVE_LEFT_SIMPLENAME The Remove the Simple Name on the Left from the Full Name routine removes the leftmost simple name from an opaque full name. It returns both the simple name stripped and the new full name that results from the operation. Format DNS$REMOVE_LEFT_SIMPLENAME fullname [,resulting-fullname] [,resulting-fullname-length] [,resulting-simplename] [,resulting-simplename-length] Arguments fullname OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The opaque full name to strip. The fullname argument is the address of a descriptor pointing to the opaque full name to strip. If the full name does not contain any simple names, the routine returns a value of 0 in cond_value. resulting-fullname OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor The opaque full name resulting from the operation. The resulting- fullname argument is the address of a descriptor pointing to the buffer containing the resulting opaque full name. This buffer can be the same as the buffer referred to by the fullname argument; however, the descriptors must be separate. resulting-fullname-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the full name that is returned. The resulting- fullname-length argument is the address of a word receiving the length of the full name returned in resulting-fullname. resulting-simplename OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor The simple name stripped from fullname. The resulting-simplename argument is the address of a descriptor pointing to the buffer containing the opaque simple name that was stripped. resulting-simplename-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the simple name. The resulting-simplename-length argument is the address of a word that receives the length of the simple name returned in resulting-simplename. 3 DNS$REMOVE_RIGHT_SIMPLENAME The Remove the Simple Name on the Right from the Full Name routine removes the rightmost simple name from an opaque full name. It returns both the simple name stripped and the new full name that results from the operation. Format DNS$REMOVE_RIGHT_SIMPLENAME fullname [,resulting-fullname] [,resulting-fullname-length] [,resulting-simplename] [,resulting-simplename-length] Arguments fullname OpenVMS Usage: char_string type: character string access: read only mechanism: by descriptor The opaque full name to strip. The fullname argument is the address of a descriptor pointing to the opaque full name to strip. When the opaque full name does not contain any simple names, the routine returns a value of 0 in cond_value. resulting-fullname OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor The opaque full name resulting from the operation. The resulting- fullname argument is the address of a descriptor pointing to a buffer containing the resulting opaque full name. This buffer can be the same as the buffer referred to by the fullname argument; however, the descriptors must be separate. resulting-fullname-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the full name returned in resulting-fullname. The resulting-fullname-length argument is the address of a word that receives the length of the full name returned in resulting- fullname. resulting-simplename OpenVMS Usage: char_string type: character string access: write only mechanism: by descriptor A buffer containing the opaque simple name stripped from fullname. The resulting-simplename argument is the address of a descriptor pointing to the buffer. resulting-simplename-length OpenVMS Usage: word_unsigned type: word (unsigned) access: write only mechanism: by reference The length of the simple name. The resulting-simplename-length argument is the address of a word receiving the length of the simple name returned in resulting-simplename.

© 1997- Marc Vos (and others) Contact Me