Marc's Place

Pidoc

Professional Imaging Documentation

Pidoc, uitgegeven door P/F Publishing, was eind jaren 1990 een toonaangevend naslagwerk op het gebied van digitalisatie van beelden en beeldbewerking.

Op deze pagina zijn alle hoofdstukken te downloaden via onderstaande link. Elke ZIP bevat een tekstbestand met de geOCRde text (zonder afbeeldingen) en een CBZ, welke ge-unzipt kan worden, of met Calibre of een Comic Book Reader gelezen kan worden.
Stacks Image 23
Hoofdredactie en samenstelling:
Jan J. van der Schans

Redactieraad:
J.L. Brunenberg
H. Frederiks
H. Hoeneveld
Dr. C.W.A.M. van Overveld
Drs. A.C.H. van Peski
J. Schuurmans
Drs. E. van Staveren

Medewerkers:
R.B. van den Braak
H. Hartman
Ir. R.J. Janssen
E. de Kam
P.J. Keijzer
J. Malfuyt (Barco)
Drs. Ir. W.A. Melis
J. de Roeck (Agfa Gevaert)
Drs. G.B.F.M. Roggekamp
dr. A. Theuwissen (Philips Research)

Vormgeving:
L.W. de Jong

© P/F Publishing B.V., Rijswijk
Alle rechten voorbehouden/All rights reserved

Introductie pagina

Eerste uitgave april 1996

ISBN 90-72084-13-6

Opleiding en naslagwerk in één losbladig systeem.

In verschillende vakdisciplines wordt gebruik gemaakt van de computer om tot beeld te komen, beeld te bewerken of beeld te verwerken. De computer heeft in relatief korte tijd een vaste, niet meer weg te denken plek gekregen.

Daarnaast biedt de computer veel mogelijkheden tot het uitbuiten van de eigen creatieve mogelijkheden.

In de relatie tussen beeld en computer kan er sprake zijn van kunst, van toepassing als gereedschap op wetenschappelijk terrein of in prepress, maar ook als speelgoed heeft de computer zich meer dan bewezen.

Vanuit hun opleidingen hebben de meeste gebruikers maar weinig basiskennis over de combinatie van beeld- en computermogelijkheden, domweg omdat er gedurende deze opleiding nog nauwelijks sprake was van computergebruik. De markten van en voor beeld breiden zich steeds verder uit.

Maar al worden de softwareprogramma’s steeds gebruikersvriendelijker en bieden ‘kleinere’ computers dankzij nieuwe rekensystemen steeds meer mogelijkheden, de basisvakkennis blijft onontbeerlijk.

Over de.verschillende onderdelen van computer en beeldtraject verschenen er al talloze boeken. Een overzichtelijk naslagwerk dat op thematische manier de verschillende stappen van het proces behandelt was er nog niet.

Met PIDOC is dat er nu wel. In logische volgorde wordt de complete materie behandeld, te beginnen bij het zien en beoordelen en eindigend met milieu- en copyrightproblemen. De nadruk van het boek ligt evenwel bij de theorie, gecombineerd met het praktisch gebruik, vanuit de gedachte dat lezers van dit boek er ook voor hun werk direct gebruik van kunnen maken.

Een team van deskundige medewerkers beschrijft de technieken op duidelijke, begrijpelijke wijze, waar nodig vergezeld van tekeningen en foto’s, en geeft duidelijk aan waarop bij toepassing dient te worden gelet. De medewerkers staan met hun kennis en ervaring garant voor deskundigheid.

Doordat de technologische ontwikkeling voortsnelt kan dit boek niet actueel blijven. Om die reden hebben wij voor een losbladige vorm gekozen.

Nadat het boek gereed is zullen de eerste ‘updates’ kunnen verschijnen.

Het eerste deel bestaat uit de hoofdstukken Licht en Kleur, Computertechniek en Input van Beelden.

Deel twee handelt over Kleurmanagement, Digitale Beeldbewerking en Output van beelden.

Het derde en laatste deel volgt begin 1997
Aanwijzingen voor het gebruik

PIDOC is een thematisch opgezet naslagwerk.
In de thematiek vindt u een cursusvorm die toeneemt in diepgang. Met andere woorden, naarmate u doorleest wordt de tekst specialistischer. U kunt dus zelf die diepgang kiezen die voor u voldoende is.

Wanneer de redactie vond dat een bepaald onderwerp diepgaander werd behandeld dan het gemiddelde, heeft: zij daarboven de term ‘Stof tot Nadenken’ geplaatst. Hiermee wordt in feite aangegeven dat dit deel voor diegenen is geschreven, die over dat specifieke onderdeel meer willen weten.

U vindt dit vooral terug in hoofdstukken die de computertechniek behandelen.

Om een en ander goed hanteerbaar te maken zijn alle verwijzingen naar hoofdstukken en paragrafen c«nic/'gedrukt. Zo kunt u het spoor net zo ver volgen als uzelf wenselijk acht.

Ook veel trefwoorden werden cursief gedrukt, omdat na het laatste deel een uitgebreid trefwoordenregister is voorzien.

PIDOC is onder meer opgezet om een betrouwbare bron van informatie te zijn, waardoor ieder die op wat voor manier ook bezig is met de combinatie ‘Beeld en Computer' sneller tot een beter niveau komt en zich bij nieuwe investeringen een oordeel kan vormen over de waarde die hij of zij aan bepaalde onderdelen van een configuratie moet toekennen.

Wanneer u bij het gebruik van PIDOC suggesties hebt die dit boek nog zouden kunnen verbeteren, dan kunt u die naar onderstaand adres zenden.

Namens de redactie bijvoorbaat dank.

Jan J. van der Schans

P/F Publishing B.V.
Postbus 318
2280 AH Rijswijk

november 1996

DEEL 1

1 Licht en kleur

1.1. Waarnemen van licht en kleur
1.2. Kleurenleer
1.3. Lichtregistratiesystemen

2 Computertechniek

2.1. Informatie
2.2. Hardware
2.3. Software

3 Input van beelden

3.1. Soorten fotografische originelen
3.2. Kwaliteitsaspecten
3.3. Kleurscheiding RGB/CMYK
3,4. Apparatuur
3.5. Vector- en bitmapgeoriënteerde tekenprogramma’s
3.6. Scantechnieken

DEEL 2

4 Kleurmanagement

4.1. Inleiding
4.2. Ordening van kleuren
4.3. Functie’s van het kleurmanagementsysteem
4.4. Kleurreproduktie met behulp van kleurmanagement
4.5. Kleurmanagementprogramma’s: een overzicht
4.6. De praktijk: werken met een kleurmanagementsysteem

5 Digitale beeldbewerking

5.1. Tekst- en beeldintegratie
5.2. Rastergrafiek
5.3. Vectorgrafiek
5.4. Relatie tussen raster- en vectorpresentatie’s
5.5. Standaards voor pixel- en vectorafbeeldingen
5.6. Programma’s voor vormgeving en lay-out

6 Output van beelden

6.1. Het beeldscherm
6.2. Rasteren
6.3. Printers
6.4. Film- en imagerecorders
6.5. Grafische output

DEEL 3

7 Presentatie en multimedia

7.1. Presentatie
7.2. Projectiesystemen
7.3. Diaprojectie
7.4. Overheadprojectoren
7.5. Computerprojectie
7.6. Multimedia
7.7. Authoring Tools

8 Archivering en communicatie

8.1. Archiveren
8.2. Theorie van praktijk en databases
8.3. Opslag en transport
8.4. Netwerken

9 Arbowetgeving en milieu

9.1. Beeldschermwerk
9.2. Milieuwetgeving
9.3. Auteursrecht in de digitale omgeving

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement