Marc's Place


 

 

 
Diergaarde
'Wat zijn er weinig'
Oerwoudsteeg 3
5678 CD Boerenkoolstronkeradeel
Dhr. A. Aapnootmies
Wimzusjetlaan 45
1234 AB Teunvuurgijssen

 

Strikt Vertrouwelijk

Ref : MV 1-34
Betreft: Apen
Boerenkoolstronkeradeel, 8 april 1997


Geachte heer,


Door de zeer strenge koude van afgelopen winter zijn vele van onze apen doodgegaan, zowel chimpansees als gorilla's en bavianen. Daar wij vrezen dat het de komende winter weer hetzelfde zal gaan, hebben wij besloten onze apen door mensen te vervangen, omdat deze beter tegen koude kunnen.


Dit moeten echter wel mensen zijn die op apen lijken en dierlijke geluiden kunnen uitstoten...

 
Onze keuze is op U gevallen !!!
   

Na een zeer lange en strenge selectieprocedure bent U uiteindelijk uitverkoren. Dit is voor U en Uw familie natuurlijk buitengewoon goed nieuws! Voor Uw familie, omdat zij eindelijk van U verlost zijn en voor U, omdat U eindelijk weer eens goed te eten krijgt. U hoeft namelijk geen eten mee te brengen, want U krijgt bij ons in 'Wat zijn er weinig' zoveel apenootjes en maiskorrels toegeworpen, dat wij vermoeden, Uw gierigheid en vraatzucht kennende, U zich binnen de kortste keren zo vol zult proppen, dat U geen verdere maaltijd behoeft.


U zal de eerste dagen aan de ketting moeten liggen. Door Uw postuur en intelligentie komt U het best in aanmerking voor de veranging van een

 
Zuidkoreaanse, zachtboerende, kaalkontige
Warhoofd-baviaan
 

Wij verwachten dat U binnen veertien dagen bij ons kan komen wonen. Uw kooi zal nummer 19 zijn.


U dient als volgt te verschijnen: niet gewassen, gekamd of geknipt; Uw tanden niet gepoetst; nagels niet schoongemaakt en niet kort geknipt; en met duidelijke stinkvoeten.


Wat dit alles betreft, voor U niets nieuws.

 

Met de meeste hoogachting,


De Directie.

 
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement