Marc's Place


 

 
Bureau voor de oplossing van
structurele vraagstukken voor
de provincie Gelderland
Dhr. A. Aapnootmies
Wimzusjetlaan 45
1234 AB Teunvuurgijssen
 
Strikt Vertrouwelijk

Ref : LIQ-34
Betreft: Afvoeren
Sinisterdreef, 8 april 1997


Geachte heer,


Door volledig inlichtingen, door ons ingewonnen, betreffende uw leeftijd, gezondheidstoestand, moeilijke omscholing, e.d., zijn wij van mening dat van uw voortbestaan geen sociaal en, uit kapitalistisch oogpunt, geen financieel voordeel meer te verwachten is. Daar u, met uw erbarmelijk figuur en voorkomen, tot schrik van de mensheid rondloopt en uw afgetakelde lichaam een doorn in het oog van deze mensheid is, hebben wij tot uw liquidatie besloten. Derhalve wordt u bij deze opgeroepen zich a.s. vrijdag om 16:00 uur bij het crematorium te Sinisterdreef te vervoegen.


U dient zich, onder overlegging van dit schrijven, te melden bij de chef-stoker op de 2e etage, oven 34, klep 2 om, door het verbranden van uw nutteloze lichaam, te helpen aan de oplossing van het werkelozenvraagstuk in de provincie. Het reisgeld, enkele reis wel te verstaan, wordt u verstrekt ingevolge artikel 562 van de overbruggings-regeling en kan worden afgehaald bij de sociale dienst in uw gemeente. U wordt verzocht te verschijnen met frisgewassen voeten, hals en reine oren, daar de stank van het verbranden van uw lichaam toch al geen genot zal zijn.


Gelieve met ingang van heden geen alcohol meer tot u te nemen, dit om explosie te voorkomen


U dient papier en twee bundels stro mede te brengen. Twee mud cokes worden door ons geleverd. Bovendien dient u een zak mee te nemen, zodat hier de as in kan worden gedeponeerd. Deze as zal worden gebruikt om op gladde wegen te strooien, zodat uw overblijfselen tenminste nog éénmaal het algemeen belang kunnen dienen.


Uw hoofd zal vóór het verbranden worden geledigd, omdat water, zoals u wel bekend, het vuur dooft. Mochten er onverhoopt nog vaste bestanddelen in uw hoofd worden aangetroffen in de vorm van hersenen, welke duiden op een zekere vorm van intelligentie, dan zullen wij deze, op onze kosten, opsturen naar de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hiermede zullen dan enige proeven worden genomen op biologisch en antroplogisch gebied. Het proefmateriaal zal voor het nageslacht worden bewaard bij de afdeling Curiosa.


De dierbare achtergeblevenen zullen vanzelfsprekend in het genot worden gesteld van weduwe- en wezenrente.


Wij vertrouwen dat u deze, voor beide partijen meest elegante, oplossing niet in de weg zult willen staan en tot volledige medewerking zal besluiten.

 

Met de meeste hoogachting,


De Directie.

 
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement