Marc's Place


 


Verkoper bij V&D
Een man ziet in de krant een advertentie voor verkoper bij V&D.
Hij gaat daar heen en zoekt een manager. Ha, dáár is er een - hij loopt er naar toe en zegt:
'H h h h a a l l l l o o o, m m m mijnhe e e eer' (deze man stottert namelijk nogal)
'I i ik z z z agg een a a a adv v v ert t tennnn t t ie v v v voorr v v verk k k ooo p p p er'

'O jee,' denkt die manager, 'Nee hè'.
'Ehm, ja, meneer, dat klopt,' zegt die manager. 'Maar die vacature is al vergeven, meneer.'

'O?', zegt de man, verwonderd om zich heen kijkend. 'M m m m aar i i i ikkk z z z zie n n niemmm annd e e e en ik wi i il l  z z oo g g gr a a agg ei eiei ndl l ll ijk ww ww w e e el eens een b b b b aan'

'Sorry,' zegt die manager, 'maar met uw spraakgebrek kunt toch echt geen verkoper worden!'

'Oh, j j j jaw w w w el hh h ho oor,' zegt die man 'dd d d at l l l u u ukkt echt w w w we e e el'.

'Hmmpff, hahaha' lacht de manager in gedachten, 'het is vandaag zaterdag dus extra druk. Als ik hem nu hier op de damesafdeling plaats wordt-ie natuurlijk gillend gek en ben ik er mooi vanaf.'

'Ehm,' zegt de manager, 'nou ok dan. De damesafdeling kan inderdaad toch wel enige assistentie gebruiken, dus daar kunt u nu gelijk aan het werk. Lijkt u dat wat?'

De man barst van blijdschap bijna in tranen uit dat hij zo'n mooie kans geboden krijgt.
'O, j j ja, ddd d d ank k ku w w w el !!! I i ikk k g g gga gg g g ell ij ijij ijk k k b b b eg inn n n enn.'

De manager brengt de man naar de damesafdeling en wordt gelijk weggeroepen. Door alle drukte vergeet hij helemaal dit incident. Een paar uur later bedenkt de manager zich met schrik dat hij niet meer heeft gekeken naar de stotterende man. 'Nou ja, die zal al wel afgetaaid zijn,' denk hij.

Als hij de damesafdeling nadert, ziet hij dat de man er nog steeds is en in gesprek is met een klant. Het vreemde is dat hij allerlei sportvissersartikelen ziet liggen op de toonbank, terwijl het een damesafdeling is. De manager verstopt zich achter een pilaar om het gebeuren eens te volgen. Daar sleept de verkoper-in-spé een tentje op de toonbank. Er volgt nog een werphengel, een pet, een bodywarmer, een deken en nog wat klein spul. De manager staat dit met stomme verbazing te aanschouwen en krijgt toch het idee dat deze stotterende man, ondanks zijn hanicap, wel eens een aanwinst zou kunnen zijn. Na een tijdje wordt er aan de damesbalie afgerekend en de klant vertrekt, helemaal bepakt met sportvissersartikelen.

Zodra de klant uit beeld is, loopt de manager naar de man en vraagt gewoon belangstellend hoe het zo gaat.

'O, d d dank k k k u u u, h h h et tt g a at eig g g en n lij ij ijk k k b b b be best t t g g g goe goe goed'.

De manager kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en vraagt dringend: 'Wat was dat net met die klant? Dit is toch een damesafdeling?'

'O, d d d da dat. D d d d die m m m menn nn n neer k k k w wwam v v v v vra vragen n n n na naar m m m m m m maa maa maan maaandverbb b b band v v vo voor z z z zijn v v vrou vou vrouw e e e en h h hij ij k k k k keek z z zo t t t tr triest e e en t t t toe toen d d da dach dacht  t t i i i ik 'O j j jé' e e en v v vr vroe vroeg i i ik kk d d die mm m m meneeer o of h h hij w w w w el el ee ee eens s s s a a aa aan v v v vvi vi vis vissen g g g ged gedacht h h h had.'
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement