Software development, photography, jokes, ....

Sites by me

 
tas-logoTransportation Administration System
snoezelkussen-logo-kleinstSnoezelen Pillows for Dementia
ikzoekeenbegeleider-logoBegeleiders voor gehandicapten
Laat uw hond het jaarlijkse vuurwerk overwinnen
Betuweroute en Kunst
logo 50x50Hey Vos! Je eigen naam@vos.net emailadres?
Kunst in huis? Nicole Karrèr maakt echt bijzonder mooie dingen
nettylogo2Kunst in huis? Netty Franssen maakt ook bijzonder mooie dingen
Professionele opvang bij Gastouderbureau
Kind-Zijn
Salarisadministratie en belastingadvies bij
De Zaak Loont
Zutphense Bomenstichting

Hosting Favorites

 
ANU Internet Services
XelMedia .internet services
register.com
GoDaddy.com

Blogroll

 
Bomenstichting
MacFreak
Google Translate
PHP
MySQL
jQuery
jQuery UI
codecademy
YourHead Stacks API
Favicon Generator. For real.
Check HTTPS problemsMarc's Place


 

Geheimschriften - verklarende woordenlijst


 
ALGORITMEIn de cryptografie een algemene verzameling van procedures voor het coderen van berichten. De specifieke eigenschappen van een codering worden vastgelegd in een sleutel.Wikipedia
CAESARROTATIEGeheimschrift waarin elke letter in een bericht wordt vervangen door de letter die een bepaald aantal plaatsen verderop in het alfabet staat.Wikipedia
CODEManier om de betekenis van een bericht te verbergen door woorden of uitdrukkingen uit het origineel te vervangen door andere woorden, uitdrukkingen of symbolen die in een lijst staan. 
CODERENTerm die het omzetten van een bericht zowel in code als in geheimschrift omvat. 
CRYPTOANALYSEDe wetenschap van het afleiden van een origineel bericht uit een geheimschrift zonder kennis van de manier waarop het was gecodeerd.Wikipedia
CRYPTOGRAFIEDe wetenschap van het verbergen van de betekenis van een bericht.Wikipedia
FREQUENTIEANALYSEDe techniek van het vergelijken van de frequentie van letters in een gecodeerde tekst met die in gewone taal.Wikipedia
GEHEIMSCHRIFTMethode om de betekenis van een bericht te verbergen door letters van het origineel te vervangen door andere letters. In tegenstelling tot codes letten geheimschriften niet op de betekenis van de oorspronkelijke woorden.Wikipedia
HOMOFONENMeerdere tekens die een bepaalde letter in een geheimschrift kunnen vervangen. Bijvoorbeeld, de letter 'a' kan worden vervangen door verschillende letters of getallen, waarvan elk een homofoon heet.Wikipedia
KWANTUMCOMPUTERComputer die de kwantummechanische aard van deeltjes zou kunnen gebruiken om informatie te bewerken als kwantumbits (qubits). Terwijl een normale bit een waarde 0 of 1 heeft, kan een qubit ook beide waarden tegelijk aannemen.Wikipedia
KWANTUMCRYPTOGRAFIECryptografisch systeem dat de eigenschappen van de kwantummechanica gebruikt om ervoor te zorgen dat afluisteraars kunnen worden ontdekt.Wikipedia
NOMENCLATORSysteem dat deels code, deels geheimschrift is, en dat een lijst bevat van namen, woorden en syllaben als code, plus een geheimschriftalfabet.Wikipedia
ONTCIJFERENHet terugzetten van een gecodeerd bericht in de vorm van het origineel.wikiHow
POLYALFABETISCH GEHEIMSCHRIFTMethode voor het creëren van een geheimschrift door meer dan één vervangingsalfabet te gebruiken.Wikiwand
PRETTY GOOD PRIVACY (PGP)Algoritme voor codering met de computer.Wikipedia
RSADe asymmetrische coderingssmethode gebruikt in PGP, en vernoemd naar zijn uitvinders: Ronald Rivest, Adi Shamir en Leonard Adleman. De veiligheid ervan berust op het feit dat het voor computers moeilijk is de twee priemgetallen van een gegeven getal te vinden.Wikipedia
SLEUTELDe instructies die vastleggen hoe een bepaald bericht zal worden gecodeerd, zoals de volgorde van letters in het alfabet van het geheimschrift. 
STEGANOGRAFIEDe wetenschap van het verbergen van de aanwezigheid van een geheim bericht, niet zozeer de betekenis ervan.Wikipedia
SUBSTITUTIEGEHEIMSCHRIFTSysteem waarin elke letter in een bericht wordt vervangen door een ander symbool.Wikipedia
TRANSPOSITIEGEHEIMSCHRIFTSysteem waarin de letters van een bericht binnen het bericht worden herschikt, maar daarbij wel hun eigen identiteit behouden.Wikipedia

 

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me