Marc's Place


 
El castellano

(het ABN van Spanje)

 

Zinnenlijst

 

... no me gusta ... lust ik niet / houd ik niet van
¿a qué hora? hoe laat?
a las nueve om negen uur (horas is weggelaten)
a pie te voet
a ver si 'ns kijken/zien of
al día per dag / op een dag
al lado de ... aan de kant van ... / naast
al mes per maand
Ácuántas horas? hoeveel uur?
Ácuántas paradas hay? hoeveel haltes zijn er?
con qué met welke/wat
¿de quién es ...? van wie is ...?
está cerca het is dichtbij
está lejos? is het ver?
¿Hágame el favor de ... ? Zoudt u zo goed willen zijn om ...
la alta temporada het hoogseizoen
la lista de precios de prijslijst
¿no es así? is het niet zo?
¿no es así qué...? is het niet zo dat... ?
no es así zo is het niet.
no (ww) hasta niet vóór
no (ww) jamás ... nóóit
no (ww) nunca ... nooit
nunca / jamás (ww) ... nooit
no hay de qué geen dank
no sé donde está ik weet niet waar dat/het is
pero pronto maar spoedig
por la tarde 's middags / vanmiddag
¿qué es esto? Wat is dat?
¿qué tal? hoe gaat/is het?
¿quién es? wie is daar?
siempre lo barato es caro goedkoop is duurkoop
¿tendría Vd la bondad ...? Zoudt u zo goed willen zijn om ...
y yo también en ik ook
 

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement