Marc's Place

WXMOV - Verplaatsen en tonen/verbergen van een venster
Aanroep
 
xcall wxmov (venster[, rrkkk])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
venster (a4)
De, voor het programma unieke, venster-identificatie van het te verplaatsen of te verbergen venster. Het is een naar A4 geconverteerde I4 integer.
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer van de linkerbovenhoek van het venster.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien NUL of niet meegegeven, houdt dat in dat het venster onzichtbaar wordt.
Indien niet nul en:
  • Venster was verborgen:
    Venster komt vooraan te liggen. Het wordt niet het actieve I/O venster.
  • Venster was niet verborgen:
    Het venster wordt opnieuw opgebouwd vanaf de nieuwe positie.
De hoek is de linkerbovenhoek van de binnenkant van het venster, ongeacht of er een kader omheen gaat of niet. Echter, indien omkaderd, moet rrkkk groter zijn dan 01001.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
e$_erw
Foutcode van de eventueel opgetreden fout.
e$_liw
Een regelnummer in het programma waar de eventueel opgetreden fout is ontstaan.
Voorbeelden
 

xcall wxmov (win_id, 10010)


Hier wordt het venster win_id naar regel 10 kolom 10 verplaatst.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me