Marc's Place

Inhoudsopgave E$LIBInstellingen In te stellen parameters ten behoeve van een goede werking van de E$LIB routines.
Administraties Het werken met administraties en vestigingen.
Functietoetsen Het gebruik van functietoetsen en welke toetsen wat doen en waar.
Sorteren Het gebruik van de sorteer-routine.
Queuen Aandachtspunten bij het queuen van spool-files.
Kleur-attributen Het gebruik van weergave-attribuut coderingen.

e$alddat Verschil van twee data in tekstuele vorm
e$alntxt Uitlijnen van tekst
e$attrs Bepalen weergave en/of ingave attributen
e$begfl Positioneer vóór het eerste record
e$chain Doorstarten naar een programma of procedure met gebruik van opdrachtregel-parameters.
e$char Innemen van een toetsaanslag
e$chkwld Controleren of een tekst aan 'wildcards' voldoet
e$clcdat Datumberekeningen uitvoeren
e$clctim Tijdstipberekeningen uitvoeren
e$confrm Akkoordvraag
e$decode Controleren van bankrekeningnrs, creditcardnrs, etc.
e$draw Tekenen van lijnen en kaders
e$fatal [Fout]melding naar het scherm of naar bestand
e$fclose Sluiten van één of meerdere kanalen
e$fname Ophalen van een bestandsspecificatie uit de FDF
e$fopen Openen van een bestand [via de FDF]
e$foper Bestandsoperaties
e$forms Printerbesturing
e$gprmpt Ophalen opdrachtregel-opties
e$init Programma initialisatie
e$ismio In-/uitvoer operaties op een ISAM bestand
e$messag Tonen van een verwerkingsmelding op het scherm
e$nxtkey Eerstvolgende sleutelwaarde bepalen
e$pclose Sluiten en queuen van een afdrukbestand
e$popen Openen van een printerkanaal
e$print Afdrukken van een regel
e$quit Afsluiten van een programma
e$relio In-/uitvoer operaties op relative- of sequentieel bestand
e$screen Beeldscherm functies
e$smenu Submenu
e$sort Sorteren van een relative- of sequentieel bestand
e$term Ophalen gebruikers- en terminal-instellingen
e$text Inname-, weergave- en formatteringsroutine
e$trace Traceren van subroutine-aanroepen
e$unlock Vrijgeven van één of meerdere kanalen
e$wndcre Creer een DBL-venster
e$wndsel DBL-venster operaties
e$yesno Inname bevestiging [met vraag] / testen bevestiging

getcm Lees common data-area uit. (zie Synergy/DE Manuals)
putcm Vul common data-area. (zie Synergy/DE Manuals)

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me