Marc's Place

E$CONFRM - Akkoordvraag
Aanroep
 
retval = %e$confrm (tekst, keuzen[, van_rubriek, t/m_rubriek])
 
Common velden vóór aanroep
e$_curw
Venster-identificatie van het actieve uitvoervenster.
Parameters te vullen bij aanroep
tekst (a*)
De vraag, inclusief het vraagteken.
keuzen (a*)
Eén alfanumeriek veld dat de mogelijke keuzes bevat, gescheiden door middel van een komma. Een keuze mag niet langer zijn dan twee letters, behalve de speciale keuze '<RET>'. Deze speciale optie is er zodat ook met alleen de <RETURN>-toets een keuze gemaakt kan worden. Dus:
"goed,fout," mag niet.
"go,fo," is wel goed, "g,f," ook.
"go,fo,<ret>" is ook goed.
De keuzes kunnen door middel van een postfix van 1 karakter voorzien worden van een code die het mogelijk maakt een bepaalde functietoets te gebruiken als equivalent voor de in te toetsen lettercode. Hier volgt de lijst met coderingen en de functietoets equivalent (zie ook functietoetsen):
) = Page Down
} = Cursor Down
( = Page Up
{ = Cursor Up
! = F3 (exit/quit)
% = F12 (cancel)
Deze coderingen werken niet bij de speciale optie '<RET>'.
De opties worden intern van links naar rechts genummerd. Dit nummer komt overeen met de plaats in de string. Wordt een optie gekozen, dan wordt dat optie-nummer bij t/m_rubriek opgeteld en teruggegeven aan het aanroepende programma in retval.
van_rubriek (d4)
Laagste rubrieknummer
t/m_rubriek (d4)
Hoogste rubrieknummer
Parameters gevuld bij terugkeer
retval (d4)
van_rubriek t/m t/m_rubriek of
t/m_rubriek + optienummer
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 
accoord = %e$confrm ("Accoord?", "J},N%,X!", 1, 10)
using accoord select
(11),
; 10+1 = J of Cursor Down
.....
(12),
; 10+2 = N of F12
.....
(13),
; 10+3 = X of F3
.....
(),
; 1 t/m 10
  using accoord select
  (1), ......
  ...
  ...
  (10), ......
  endusing
endusing


Op het scherm, in de laatste regel van het actieve venster krijg je dan de volgende vraag:


Accoord? : __ (J,N,X, 1 t/m 10)


Bij 'X' krijgt accoord de waarde (max + positienummer), en dat is hier (10 + 3).

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement