Marc's Place

E$BEGFL - Positioneer vóór het eerste record
Aanroep
 
xcall e$begfl (kanaal)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
kanaal (d*)
Het geopende kanaal waarmee gepositioneerd moet worden.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

De oplossing die deze routine biedt is in principe van tijdelijke aard en geldt vanaf Synergy/Language 7. De Synergy/Language subroutine BEGFL en het statement FIND doen het niet goed in verschillende situaties. Ze doen zelfs verschillende dingen op verschillende besturingssystemen. Zodra de problemen zijn verholpen, zal deze routine van binnen worden aangepast. Ze zal niet worden verwijderd zodat je niet weer allerlei sources hoeft aan te passen.


De volgende statements waarbij je vóór het eerste record positioneert:

xcall begfl (ch)
find (ch,, position:q_bof)
find (ch,, ^first)

moet je vervangen door deze routine:

xcall e$begfl (ch)
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement