Marc's Place

E$LIB - Login- en gebruikers-instellingenWanneer E$LIB voor de eerste keer wordt geïnstalleerd, moeten de volgende zaken worden aangepast:
Bij Microsoft Windows
In de SYNERGY.INI moeten de paden naar E$SYS en E$LIB worden opgenomen.
 
Bij VMS
Daar moet de procedure SETTINGS.COM in E$SYS in de VMS-startup procedure worden opgenomen met als parameter een schijfnaam waarop E$LIB is geïnstalleerd, bijvoorbeeld DD1$DIA1.
 
Bij UNIX
In de .profile de UNIX-versie van SETTINGS.COM opnemen.
 
Dan moeten de volgende logicals / omgevingsvariabelen op elk systeem aanwezig zijn:

E$PCLOSE = <editor naam>
E$ERRLOG = <logfile naam>
E$PAGESIZE = <beeldscherm hoogte>

Waar ze worden gemaakt is niet van belang, als ze er maar zijn.
Voor de overige logicals en aan te roepen programma's tijdens het aanmelden, zie hieronder hoe deze moeten worden ingesteld.


TERMINAL

Bevat het unieke terminalnummer, welke ook als een soort sessienummer fungeert.


Elke gebruiker krijgt bij het voor de eerste keer aanmelden automatisch een range van 10 nummers toegewezen. Dit wordt gedaan door het programma E$SYS:TERM_SET.EXE, dat bij het aanmelden moet worden aageroepen. Dit wil zeggen dat elke gebruiker 10 unieke E$LIB terminalnummers krijgt. De eerste die zich aanmeldt krijgt 1 t/m 9, de volgende 10 t/m 19, de volgende gebruiker 20 t/m 29. Bij elke aanmelding wordt het nummer met 1 opgehoogd en na 9 wordt weer begonnen bij 0 (of 1 bij de eerste gebruiker).

Met deze toegewezen range kan de gebruiker zich maximaal 10 keer op het zelfde moment onder dezelfde username hebben aangemeld. Bij elke aanmelding wordt namelijk het terminalnummer met 1 opgehoogd. Wordt het einde van de range bereikt, dan wordt weer aan het begin van de range begonnen. Dit terminalnummer kan niet met XCALL TNMBR te worden opgevraagd, het bevindt zich in e$usr_term (altijd een positieve waarde). De modus waarin het programma draait bevindt zich in e$usr_mode. Deze modus-tekst is dezelfde als verkregen wordt met de VMS lexical-functie F$MODE().

Wanneer bij het starten van een programma deze logical niet is gevuld en/of NUL als resultaat heeft, dan wordt e$usr_term gevuld met 999.

Instellen
Bij Microsoft Windows
Hier kan je volstaan met de definitie TERMINAL = <nummer> in de in gebruik zijnde SYNERGY.INI of in de AUTOEXEC.BAT. Dit is per PC in te richten. Zorg ervoor dat elke PC waarop de software draait een uniek terminalnummer krijgt. Zie bijgeleverde SYNERGY.INI.
 
Aanmelden bij VMS
De LOGIN.COM met extra's voor E$LIB bevindt zich in E$SYS:. De beste plaats om deze extra's in op te nemen is in SYS$MANAGER:SYLOGIN.COM.
 
Aanmelden bij Unix
De .profile met extra's voor E$LIB bevindt zich in E$SYS:. Het makkelijkst is om deze direct vanuit de .profile van een gebruiker aan te roepen.

TERMINAL_MODE

Bevat de modus waarin de gebruiker werkt.


Er zijn twee modi:

  • INTERACTIVE
  • BATCH

Indien bij het starten van een programma deze logical niet is gevuld, wordt e$usr_mode gevuld met de tekst BATCH.

Instellen
Bij Microsoft Windows
In de in gebruik zijnde SYNERGY.INI opnemen:
TERMINAL_MODE = INTERACTIVE
Bij de overige
Wordt tijdens het aanmelden ingesteld en op runtime-niveau door de routine e$init in de variabele e$usr_mode opgeslagen zodat het ter beschikking van het programma staat. Zie de bijgeleverde SYLOGIN.COM.
 
Testen
In EARTH.H zijn twee literals opgenomen waarmee de modus in een programma getest kan worden:
  • i_proc = INTERACTIVE
  • b_proc = BATCH
Een typische test is deze:
 
if e$usr_mode.eq.i_proc begin ; interactief?
   ...
   ...
end

TERMINAL_USER

Bevat de naam van de gebruiker.


De naam van een gebruiker kan maximaal 15 tekens beslaan. Tussenliggende spaties zijn toegestaan. Deze naam is tevens de sleutel waarmee het record uit E$SYS:TERMINAL.ISM wordt gelezen om het terminalnummer te bepalen en uit E$SYS:USRS[_<pkg>].ISM gelezen wordt waar zich de gebruikers-instellingen bevinden.

Indien bij het starten van een programma deze logical geen waarde bevat, worden de instellingen van de gebruiker NOENV (No Environment) ingelezen en krijgt e$usr_name de tekst NOENV.
 
Instellen
Bij Microsoft Windows
In de in gebruik zijnde SYNERGY.INI opnemen:
 
TERMINAL_USER=Jouw Naam
 
Bij de overige moet deze tijdens het aanmelden gemaakt worden:
 
VMS
define TERMINAL_USER 'f$getjpi("", "USERNAME")' of
define TERMINAL_USER "Jouw Naam"
 
Unix
setenv TERMINAL_USER $user of
set TERMINAL_USER=$user of
TERMINAL_USER=$user; export TERMINAL_USER

E$USR

Leest gebruikersgegevens in een common record in.


E$LIB werkt met instellingen die per pakket, per gebruiker kunnen worden ingericht. Deze worden vastgelegd in het bestand E$SYS:USRS_<pkg>.ISM of E$SYS:USRS.ISM. Deze instellingen worden door middel van de routine e$term ingelezen en in e$usr opgeslagen.


Dit common record bevindt zich in e$lib:earth.h en bevat de volgende gegevens:

E$INIT code e$usr_stat
Administratienummer e$usr_admn
Printernummer e$usr_prtn
Internationalen e$usr_intl
  • pos 1: Scheidingsteken voor duizendtallen (.)
  • pos 2: Scheidingsteken voor decimalen (,)
  • pos 3: Scheidingsteken voor datumweergave (-)
  • pos 4: Scheidingsteken voor tijdsweergave (:)
Taalcode e$usr_lang
Administratiebestand e$usr_admf
DBL Flags e$usr_flag
(zie: DBL FLAGS subroutine)
Functietoetsen toestaan e$usr_fkys
  • 0 = Nee
  • 1 = Ja
Attributen voor e$fatal e$usr_fatt
Het woord JA in de taal van Taalcode e$usr_ywrd
Het woord NEE in de taal van Taalcode e$usr_nwrd
14 reserve posities e$usr_fill
 
Instellen
Als een pakket voor het eerst gebruikt gaat worden moeten er minstens twee records aanwezig zijn in E$SYS:USRS[_pkg].ISM, te weten één met de gebruikersnaam DEFAULT en één met de gebruikersnaam NOENV. Zie e$term.
 
Instellingen zijn toe te voegen en te onderhouden met het onderhouds-programma E$SYS:EDTUSR.EXE. Let er op dat de gebruikersnaam DEZELFDE is als gedefinieerd in de logical TERMINAL_USER.
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement