Marc's Place

E$CLCTIM - Tijdstip berekeningen uitvoeren
Aanroep
 
xcall e$clctim (fout, [tijdstip1], [tijdstip2], operatie, retval)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
tijdstip1 (d14)
Een tijdstip in de vorm [JJ]JJMMDDUUMMSS of een aantal seconden SSSSSSSSSSSSSS.
Gebruik bij voorkeur de variabele TIMP2 uit E$DATE.H
Geef nooit numerieke literals en variabelen door met een lengte <> 14.
tijdstip2 (d14)
Een tijdstip in de vorm [JJ]JJMMDDUUMMSS, een tijdstip in de vorm DDDDDDDDUUMMSS of een aantal seconden SSSSSSSSSSSSSS.
Gebruik bij voorkeur de variabele TIMP3 uit E$DATE.H
Geef nooit numerieke literals en variabelen door met een lengte <> 14.
operatie (a2)
Een bewerkingscode. De volgende bewerkingscodes kunnen worden opgegeven:
AT Add Time

Telt een tijdstip D...DUUMMSS op bij een tijdstip1 (JJJJMMDDUUMMSS).

Indien er enkel UUMMSS worden meegegeven in tijdstip1, wordt er intern de systeemdatum voorgeplakt.

 
AS Add Seconds

Telt een aantal seconden S...S in tijdstip2 op bij een tijdstip1 (JJJJMMDDUUMMSS).

Indien er enkel UUMMSS worden meegegeven in tijdstip1, wordt er intern de systeemdatum voorgeplakt.

 
ST Subtract Time

Trekt een tijdstip D...DUUMMSS af van een tijdstip1 (JJJJMMDDUUMMSS).

Indien er enkel UUMMSS worden meegegeven in tijdstip1, wordt er intern de systeemdatum voorgeplakt.

 
SS Subtract Seconds

Trekt een aantal seconden S...S in tijdstip2 af van een tijdstip1 (JJJJMMDDUUMMSS).

Indien er enkel UUMMSS worden meegegeven in tijdstip1, wordt er intern de systeemdatum voorgeplakt.

 
DF Difference

Berekent het verschil in dagen, uren, minuten en seconden (D...DUUMMSS) tussen een oud tijdstip (JJJJMMDDUUMMSS) in tijdstip1 en een jonger tijdstip (JJJJMMDDUUMMSS) in tijdstip2. Draai je oud en jong om, dat wordt het resultaat negatief.

Indien er enkel UUMMSS worden meegegeven in tijdstip1, wordt er intern de systeemdatum voorgeplakt.

DS Difference in Seconds

Berekent het verschil in seconden (S...S) tussen een oud tijdstip (JJJJMMDDUUMMSS) in tijdstip1 en een jonger tijdstip (JJJJMMDDUUMMSS) in tijdstip2. Draai je oud en jong om, dat wordt het resultaat negatief.

Indien er enkel UUMMSS worden meegegeven in tijdstip1, wordt er intern de systeemdatum voorgeplakt.

 
SC Seconds

Converteert een tijdstip (...UUMMSS) in tijdstip1 naar het aantal verstreken seconden (S...S) sinds 00:00 uur.

 
SH Seconds to Hours

Converteert een aantal seconden (S...S) in tijdstip1 naar een eental dagen, uren, minuten en seconden DDDDDDDDUUMMSS.

 
VL Validate

Valideert tijdstip1 op een juiste datum [JJ]MMDD indien meegegeven en een juiste tijd UUMMSS, indien meegegeven. Deze actie wordt voor bijna alle voorgaande acties uitgevoerd vóórdat er een berekening plaats gaat vinden.

Gebruik bij voorkeur de variabele DATP4 uit E$DATE.H
Parameters gevuld bij terugkeer
fout (a7)
Indien er bij een validatie van de actiecode, de datums, week- en dagnummers iets niet klopt, wordt in deze parameter de berichtsleutel van een foutmelding teruggegeven:
 • DAT0001
  Parameter 1 niet gevuld.
 • DAT0002
  Onjuiste datum.
 • TIM0001
  Onjuist uur.
 • TIM0002
  Onjuiste minuut.
 • TIM0003
  Onjuiste seconde.
 • TIM0010
  Onbekende actiecode.
Gebruik bij voorkeur de variabele DATP1 uit E$DATE.H
retval (a20)
Deze waarde kan uiteenlopen van een tijdstip als JJJJMMDDUUMMS of DDDDDDDDUUMMSS of een aantal seconden SSSSSSSSSSSSSS.
Gebruik bij voorkeur de variabele DATP5 uit E$DATE.H
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 
Hier volgt één source-code voorbeeld:
 
timp2 = 19981226112345 ; 11 uur, 23 min., 45 sec.
timp3 = 20000 ; 20.000 seconden = 5,55 uur.
xcall e$clctim (datp1, timp2, timp3, 'AS', datp5)
if datp1.msgid.ne.' ' xcall e$fatal ("Onjuist tijdstip")

 

Deze en meerdere resultaten van de diverse actiecodes vindt je in de volgende afbeelding:


© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement