Marc's Place

E$LIB - Werken met printerdefinities (PDF)
Voor het printer-definitie-bestand geldt hetzelfde concept als voor de FDF. Je kan in je programma's al een redelijke mate van printer-onafhankelijkheid regelen door middel van de logicals DBL$LP. Echter dit zijn printers/faxen of printer-/faxqueues. Andere mogelijkheden heb je niet. Door de printerdefinities op te nemen in een apart bestand en de gebruikers de mogelijkheid bieden uit dit bestand een afdrukmethode te kiezen ben je geheel onafhankelijk van waar de gegevens naar toe gaan. De uitvoer wordt verder helemaal geregeld en geformatteerd door de routines e$popen, e$print en e$pclose, afhankelijk van het bij de afdrukmethode gedefinieerde type.


Elke administratie heeft een verwijzing naar een PDF. Dit kan één PDF zijn voor alle administraties of per administratie een eigen PDF of meerdere door administraties gedeelde PDF's. Je verzint het zelf maar.


Om een voorbeeld te geven: neem een bedrijf met vier vestigingen en een host-systeem waarop een softwarepakket draait dat met E$LIB is gemaakt. Elke vestiging heeft ter plaatse twee printers staan. Dat betekent dat er op het host-systeem acht printer-queues aangelegd moeten worden. Aangezien de software voor elke vestiging hetzelfde moet werken en ook de afdrukmethodes altijd dezelfde moeten zijn, moet je dus voor elke vestiging een PDF aanleggen met bij de betreffende afdrukmethode de printerqueue-naam voor de vestiging.


Hier volgt een schematische weergave:Zie ook: e$popen, e$print, e$pclose.


Externe betrokken routines: xprop, pxout, xqueu.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement