Marc's Place

E$QUIT - Afsluiten van een programma
Aanroep
 
xcall e$quit
 
Common velden vóór aanroep
e$_win
Bevat de vensteridentificatie van het hoofdvenster waarin gewerkt wordt. Wordt door w_init toegekend in e$init.
Parameters te vullen bij aanroep
*N/A
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

Deze routine wordt gebruikt om een programma dat door middel van e$init is geïnitialiseerd netjes af te sluiten. De routine verwijderd het hoofvenster, sluit vervolgens alle kanalen met een e$fclose, sluit het windowing-system af en stopt het aanroepende programma:

.main PROG
...
...
.proc
xcall e$init ('De titel', 1)
...
...
xcall e$quit
.end
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me