Marc's Place

E$FOPEN - Openen van een bestand [via de FDF]
Aanroep
 
xcall e$fopen (fdf_kanaal, bst_kanaal, nummer[, open_modus])
xcall e$fopen (bst_kanaal, bestand, [recordlengte], open_modus)

 
Common velden vóór aanroep
e$adm_fdf
Bevat de bestandsnaam en locatie van de FDF.
e$usr_admn
Administratienummer. Indien in de uit te werken bestandsnaam drie sterren voorkomen (***) dan worden deze vervangen door het administratienummer.
e$usr_term
Terminalnummer. Indien in de uit te werken bestandsnaam drie hekjes voorkomen (###) dan worden deze vervangen door het terminalnummer.
Parameters te vullen bij aanroep
 

De eerste aanroep is om een bestand te openen via de File Definition File (FDF). De tweede aanroep is het openen van een opgegeven bestand, zoals en OPEN-statement.


Methode 1:

fdf_kanaal (d*)
Kanaalnummer waarop de FDF geopend moet worden.
bst_kanaal (d*)
Kanaalnummer waarop het bestand geopend moet worden.
nummer (d*)
Bestandsnummer (=recordnummer) in de FDF waarvan de bestandsnaam uitgewerkt moet worden.
open_modus (a*)
Bevat de open-modus hoe de tot een bestandsspecificatie uitgewerkte bestandsnaam geopend moet worden:
  • A = Append
  • I = Input
  • O = Output
  • U = Update
Indien niet meegegeven, wordt 'I' als standaardwaarde genomen.
De open modus wordt aangevuld met de letter voor het bestandstype uit de FDF. Een ISAM heeft bijvoorbeeld bestandstype I. Een modus 'U' wordt uitgewerkt tot 'U:I'. Bij bestandstypen 'R' wordt tevens de in de FDF gedefinieerde recordlengte als RECSIZ parameter meegegeven aan het OPEN statement.

Methode 2:

bst_kanaal (d*)
Kanaalnummer waarop het bestand geopend moet worden.
bestand (a*)
Moet een bestandsspecificatie bevatten.
recordlengte (d*)
Alleen van belang bij het maken van een relative-file (O:R).
open_modus (a*)
Bevat de open-modus hoe bestand geopend moet worden: MODUS:TYPE
Zie de DIBOL of DBL handleiding voor de diverse open-modi. Hier volgen er een paar: O:P, U:I, O:R (recordlengte ook meegeven), etc.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
e$_err
De opgetreden foutcode.
000 = Geen fout en het gevraagde bestand is OPEN op kanaal bst_kanaal.
010 = Indien fdf_kanaal NUL is of bst_kanaal <= NUL is.
021 = Indien open_modus (2e type aanroep) geen ':' bevat
021 = Indien recordlengte is meegegeven en open_modus is niet 'O:<type>'.
028 = Indien nummer <= NUL is.
e$_lin
Het regelnummer waar de fout optrad.
Voorbeelden
 

Hier volgt eerst een definitie van een bestand in de FDF:En hieronder volgen drie voorbeelden, de eerste met bovenstaande bestandsdefinitie:


© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me