Marc's Place

E$PRINT - Afdrukken van een regel tekst
Aanroep
 
xcall e$print ([vlag])
 
Common velden, logicals en/of symbols vóór aanroep
e$print
Een record met gegevens met betrekking tot het automatisch printen van kop- en voetregels, regel-blokken, etc. Zie E$LIB:E$PRINT.H voor de individuele velden en hun doel. De meesten dien van te voren van de juiste waarde te zijn voorzien.
e$p_pgsize
Deze variabele komt voor in E$PRINT.H maar heeft een een extra functie. Vullen met 999 houdt in dat er alleen kopregels worden afgedrukt als e$p_page = 0. En dat is over het algemeen op de eerste pagina, tenzij het pagina nummer geforceerd op nul wordt gezet. Er worden ook geen pagina-overgangen meer gemaakt. Dit is ideaal voor de uitvoer naar spread-sheets.
e$p_line
Deze variabele komt voor in E$PRINT.H maar heeft een een extra functie. Vullen met een waarde groter dan de waarde in e$p_pgsize, behalve als e$p_pgsize 999 bevat, houdt in dat er op de huidige pagina de eventueel aanwezige voetregels moeten worden afgedrukt, dat er dan naar een volgende pagina gesprongen moet worden en dat daar opnieuw kopregels moeten worden afgedrukt. De regelteller staat daarna op het aantal regels dat al is geprint op de nieuwe pagina.
Parameters te vullen bij aanroep
vlag (d1)
Forceer het afdrukken van voetregels, doe verder niets en keer ALTIJD naar het aanroepende programma terug.
Het afdrukken van de voetregels gebeurt alleen als deze zijn gedefinieerd en als er minimaal kopregels zijn afgedrukt.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
e$print
Een record met gegevens met betrekking tot het automatisch printen van kop- en voetregels, regel-blokken, etc. Zie E$LIB:E$PRINT.H voor de individuele velden en hun doel.
e$_err
Niet NUL betekent dan de gebruiker heeft aangegeven het afdrukken te willen afbreken, door het indrukken van de van ESC-, F3- of F12-toets of door het antwoorden van NEE bij het afdrukken naar het scherm.
Voorbeelden
 

Een voorbeeld waarbij een afdrukbestand wordt geopend via de Printer Definition File (PDF), er naar toe wordt geschreven en waarbij het wordt afgesloten en gequeued via de PDF. Van te voren worden de juiste parameters voor het afdrukken ingesteld:

e$p_chan = 99 ; kanaalnummer
e$p_pgsize = 56 ; bladhoogte in regels
e$p_line = 99 ; signaleer nieuw blad
e$p_date = e$_date ; af te drukken datum
e$p_datep = 56 ; positie van de datum in de regel
e$p_datef = 1 ; in footer[2] printen
e$p_pagep = 77 ; positie van het bladnummer in de reg
e$p_pagef = 1 ; in footer[2] printen
e$p_head[1] = 'BEDRIJFSNAAM ... ...'
e$p_headp[1]= 1 ; regelnummer voor head[1]
e$p_head[2] = 'ARTIKEL OMSCHRIJVING AANTAL ....'
e$p_headp[2]= 3 ; regelnummer voor head[2]
e$p_head[3] = '--------------------------------------- ....'
e$p_headp[3]= 4 ; regelnummer voor head[3]
e$p_foot[1] = '--------------------------------------- ....'
e$p_foot[2] = 'DATUM: ... ... BLAD:'
xcall e$popen
while .not.eof begin
...
e$p_buff = 'Af te drukken gegevens'
xcall e$print
...
end
xcall e$print (9) ; Forceer de voetregels
xcall e$pclose

De routine kan ook naar het beeldscherm afdrukken. In zo'n geval wordt er in e$popen een apart venster gecrëerd, wat in e$pclose weer gesloten wordt. Per pagina wordt er onderin het venster de vraag ' Meer... J/N' gesteld. Bij NEE wordt e$_err gevuld.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement