Marc's Place

E$FATAL - [Fout]melding naar het scherm of naar bestand
Aanroep
 
xcall e$fatal (melding)
xcall e$fatal ([naam], kanaal, tekst[, log])
 
Common velden vóór aanroep
e$_err
Foutcode van de opgetreden fout. Dit veld is alleen van toepassing bij de tweede vorm van de aanroep.
e$_curw
Venster-identificatie van het actieve uitvoervenster.
cherr
Een kanaalnummer dat gebruikt wordt om de melding naar een logfile te schrijven. Deze variabele bevindt zich in e$lib:earth.h.
Parameters te vullen bij aanroep
melding (a*)
Een melding die onderaan het scherm wordt getoond. De gebruiker moet <DELETE> intoetsen om de melding te bevestigen.
naam (a*)
De naam van het aanroepende programma of een zelfverzonnen naam.
Indien niet meegegeven, wordt door middel van XCALL JBNAM een naam opgehaald.
kanaal (d*)
Kanaal van het bestand waarop de operatie die fout ging plaatsvond.
Door middel van de routine XCALL FILNM wordt de naam van het bestand van dit kanaal opgehaald. Indien dat niet lukt, of omdat het kanaal nul is, wordt '*N/A' (Not Available) getoond.
tekst (a*)
Een verklarende tekst of een sleutelwaarde of een recordnummer, etc..
log (d1)
Bepaalt of de foutmelding naar een bestand geschreven moet worden en of de melding ook nog op het scherm moet worden getoond:
0
Alleen naar logfile schrijven
<> 0
Naar logfile schrijven en op het scherm tonen.
De specificatie van de logfile wordt gedaan door een logical E$ERRLOG te definiëren met daarin het pad en de naam van de logfile. De recordlayout bevindt zich in de include e$errlog.h
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
e$_chr
Bevat de toetscode die is aangeslagen.
F03
Bevat 1 indien functietoets F3 werd gebruikt.
F12
Bevat 1 indien functietoets F12 werd gebruikt.
Voorbeelden
 

Bij de eerste vorm wordt de melding, in een eigen venster, over de laatste schermregel geplaatst:Bij de volgende vorm, wordt er een groter venster opgebouwd en gecentreerd op het scherm geplaatst:

De volgende toetsaanslagen zijn geldig:

Eén van de <DEL> toetsen, F3 of F12
Verwijderd het venster met de melding en keert terug naar het aanroepende programma.
CTRL/T of '?'
Roept de routine e$trace aan.
CTRL/R of CTRL/W
Scherm opnieuw opbouwen.
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement