Marc's Place

E$SCREEN - Beeldscherm-functies
Aanroep
 
xcall e$screen ([linksboven, {[vlag] | rechtsonder}])
 
Common velden vóór aanroep
e$_atc
Nummer van het kleurenpalet uit synergy.ini. Wordt alleen gebruikt indien > 0.
e$_att
Code voor weergave / inname attributen.
e$_sup
Opsparen beeldschermuitvoer. Indien dit niet het geval is (0), wordt een W_UPDT uitgevoerd.
e$_curw
Venster-identificatie van het actieve uitvoervenster.
Parameters te vullen bij aanroep
linksboven (d5)
(Begin)positie (RRKKK) op het scherm van waar geschoond moet gaan worden of waar de cursor gepositioneerd moet worden.
RR = Beeldschermregelnummer
KKK = Beeldschermkolomnummer
vlag (a1)
Een code die aangeeft wat de routine moet doen:
'L' = Schoon regel vanaf (en inclusief) linksboven.
'N' = Default. Positioneer de cursor op linksboven.
'S' = Schoon scherm vanaf (en inclusief) linksboven.
Indien niet meegegeven, wordt standaard de waarde 'N' genomen.
rechtsonder (d5)
Eindpositie (RRKKK) op het scherm van het kader dat geschoond moet worden.
RR = Beeldschermregelnummer
KKK = Beeldschermkolomnummer

Indien RR bij beide gelijk is, wordt van KKK t/m KKK geschoond. Is KKK bij beide gelijk, dan wordt er van RR t/m RR geschoond.
Wanneer geen enkele parameter wordt meegegeven, fungeert de routine als een signaleringsroutine en stuurt een BEL-signaal naar het beeldscherm.


Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
Een deel van het scherm schonen: van elke regel 4 t/m 18, de posities 40 t/m 80 schonen:
 
xcall e$screen (04040, 18080)
 
Scherm schonen vanaf regel 3, positie 1:
 
xcall e$screen (03001, 'S')
 
Scherm schonen vanaf positie t/m de laatste positie:
 
xcall e$screen (11040, 'L')
 
Plaats de cursor op regel 1, kolom 1:
 
xcall e$screen (01001, 'n')
; of
xcall e$screen (01001)
 
Waarschuw de gebruiker met een bel-signaal:
 
xcall e$screen
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement