Marc's Place

E$MESSAG - Tonen van een verwerkingsmelding
Aanroep
 
xcall e$messag ({code | tekst}[, vlag])
 
Common velden vóór aanroep
e$_sup
Opsparen beeldschermuitvoer. Indien dit niet het geval is (0), wordt een W_UPDT uitgevoerd.
e$_curw
Venster-identificatie van het actieve uitvoervenster.
Parameters te vullen bij aanroep
code (a3)
Een code van drie letters die aangeeft welke vaste tekst als melding genomen moet worden:
 • PRI (printing)
  Op dit moment worden de gegevens afgedrukt.
 • SEL (selecting)
  Op dit moment worden de gegevens geselecteerd.
 • SOR (sorting)
  Op dit moment worden de gegevens gesorteerd.
 • PRO (processing)
  Op dit moment worden de gegevens verwerkt.
De routine verwacht een code als vlag = 0 of als vlag = 1.
tekst (a*)
Een eigen verwerkingstekst van maximaal 68 tekens. Een langere tekst wordt op positie 68 afgekapt.
De routine verwacht een eigen tekst als vlag = 2 of als vlag = 3.
vlag (d*)
Aansturing van de tekst en het schonen van het beeldscherm:
 1. = Vaste tekst, maak scherm schoon vanaf regel 3.
 2. = Vaste tekst, maak scherm schoon vanaf regel 5.
 3. = Eigen tekst, maak scherm schoon vanaf regel 3.
 4. = Eigen tekst, maak scherm schoon vanaf regel 5.
Indien de waarden negatief zijn, wordt het scherm alleen schoon gemaakt rond en in het kader.
De standaardwaard indien vlag niet wordt meegegeven is -1.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
De tekst wordt in een kader gecentreerd wat ook weer gecentreerd op het beeldscherm wordt getoond:
 
xcall e$messag ('pri', 1)
xcall e$messag ('Dit is vrije tekst, gecentreerd over twee regels.', 3)
xcall e$messag ('Dit is vrije tekst, beeldscherm geschoond rond / in het kader', -3)
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me