Marc's Place

E$CHAIN - Doorstart met parameters
Aanroep
 
xcall e$chain (opdrachtregel)
 
Common velden vóór aanroep
e$_pgm
De naam van het actieve programma. Wordt automatisch gevuld in e$init.
Parameters te vullen bij aanroep
opdrachtregel (a*)
De STOP opdracht die moet worden uitgevoerd. In deze opdracht kunnen opdrachtregel-parameters worden meegegeven, wat op dit moment onder Windows niet wordt ondersteund in het STOP statement. Je roept deze routine dan ook alleen maar aan als je parameters wilt meegeven aan het te starten programma.

Het DBR statement hoef je niet in deze parameter mee te geven, dat doet Synergy/Language namelijk zelf al met het STOP statement en ook deze routine doet dat automatisch.

Onder MS-Windows maakt de routine een .BAT procedure aan op TMP:, waarin de volledige opdrachtregel komt te staan, inclusief een geprogrammeerde DBR opdracht. Je kan een PIF bestand maken waarin je aangeeft dat de batch-file MINIMIZED moet draaien, anders zie je elke keer een zwart venster open en dicht klappen.

Onder andere besturingssystemen voert de routine het STOP statement uit. Mocht dat bij andere besturingssystemen ook fout gaan, dan wordt deze routine daarop aangepast.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden

Normaal gesproken doe je het volgende:

stop 'exe:prog'

Als het programma prog nu wordt aangepast en je kan er opstart-parameters aan meegeven, dan zou het onder DIBOL als volgt er uit zien:

stop 'exe:prog -a -g data'

Aangezien dit onder Windows dus niet werkt, moet je het stop-statement als volgt aanpassen:

; stop 'exe:prog -a -g data'
xcall e$chain ('exe:prog -a -g data')

De batch-file die gegenereerd wordt voor bovenstaand voorbeeld krijgt dan de volgende instructies:

@echo off
dbr exe:prog -a -g data
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement