Marc's Place

E$DRAW - Tekenen van lijnen en kaders
Aanroep
 
xcall e$draw (linksboven, rechtsonder)
 
Common velden vóór aanroep
e$_atc
Nummer van het kleurenpalet uit synergy.ini. Wordt alleen gebruikt indien > 0.
e$_att
Codering voor weergave / inname attributen.
e$_sup
Opsparen beeldschermuitvoer. Indien dit niet het geval is (0), wordt een W_UPDT uitgevoerd.
e$_curw
Venster-identificatie van het actieve uitvoervenster.
Parameters te vullen bij aanroep
linksboven (d5)
Beginpositie (RRKKK) op het scherm van de lijn of het kader.
RR = Beeldschermregelnummer
KKK = Beeldschermkolomnummer
rechtsonder (d5)
Eindpositie (RRKKK) op het scherm van de lijn of het kader.
RR = Beeldschermregelnummer
KKK = Beeldschermkolomnummer

Indien RR bij beide gelijk is, wordt er een horizontale lijn getekend. Is KKK bij beide gelijk, dan wordt er een verticale lijn getekend.


Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
e$_atc
Weer op NUL gezet.
e$_att
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

; Kader van regel 4, kolom 10 t/m regel 10, kolom 20
e$_att = 1
xcall e$draw (04010, 10020)


; Lijn van regel 15, kolom 10 t/m regel 15, kolom 20
e$_att = 8
xcall e$draw (15010, 15020)


; Lijn van regel 4, kolom 25 t/m regel 10, kolom 25
e$_att = 9
xcall e$draw (04025, 10025)


De resultaten van de voorbeelden vindt je in onderstaand plaatje:


© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me