Marc's Place

E$LIB - Afdrukken van bestanden
LPQUE statement vervangen


Het lpque statement brengt wat moeilijkheden met zich mee als je van DIBOL afstapt of naar een ander systeem dan VMS overgaat. Vervang al je lpque statements door XCALL E$PCLOSE statements. Deze routine ondersteunt ook op andere systemen de logicals DBL$LPxx en zelfs meer dan de standaard 9 stuks van DIBOL:
Oud:
; 8 = DBL$LP8
lpque (file, lpnum:8, copies:2, delete)
 
Nieuw:
xcall e$pclose (file, 8, 2, 1)

Een andere mogelijkheid is om met GETLOG de printer uit de logical op te halen en die aan LPQUE mee te geven:
xcall getlog ("DBL$LP8", printer, len)
lpque (file, lpnum:printer, copies:2, delete)
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me