Marc's Place

PUTCM - Schrijven naar common-area van het proces
Aanroep
 
xcall putcm (gegevens)
 
Common velden vóór aanroep
e$usr_term
Bevat het terminalnummer van de gebruiker.
Parameters te vullen bij aanroep
gegevens (a*)
De gegevens die naar de data-area geschreven moeten worden.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
Deze routine vervangt de Synergy/Language subroutine PUTCM alléén onder MS-Windows! PUTCM is proces gebonden. Onder VMS en Unix, creeër je een proces op het moment dat je je aanmeldt bij het systeem. Onder MS-Windows creeër je eigenlijk een proces op het moment dat je je computer aanzet. Deze routine biedt een goede PUTCM/GETCM afhandeling voor een MS-Windows omgeving.
 
De routine maakt elke keer op TMP: een bestand aan met de naam  
<terminal>.CMN en vult dat met gegevens. De maximale buffergrootte is 254 bytes.
 
Vul de data-area:
 
..
..
xcall putcm (select_data)
stop 'exe:prog
 
(zie ook de Synergy/DE Manual)
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me