Marc's Place

E$ALNTXT - Uitlijnen van tekst
Aanroep
 
xcall e$alntxt (tekst[, [vlag][, kolom]])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
tekst (a*)
Een veld waarin de uit te lijnen tekst zich bevindt.
vlag (a1)
Besturing van de routine:
L = Links uitlijnen (= default)
R = Rechts uitlijnen
C = Centreren
kolom (d3)
Kolompositie die als kantlijn fungeert waarvandaan met uitlijnen moet worden begonnen:
  • Vlag = 'L'
    dan bevat kolom de positie van de linker kantlijn.
  • Vlag = 'R'
    dan bevat kolom de positie van de rechter kantlijn.
  • Vlag = 'C'
    dan bevat kolom de positie van de middellijn waarop gecentreerd moet worden.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a*)
Het veld met daarin de uitgelijnde tekst.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 
tekst = 'Centreren op kolom 30'
xcall e$alntxt (tekst, 'C', 30)

De variabele Tekst bevat bij terugkeer:

'                   Centreren op kolom 30          '
 ....-....1....-....2....-....3....-....4....-....5

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me