Marc's Place

E$YESNO - [Test] Bevestiging [met vraag]
Aanroep
 
xcall e$yesno ({vraag | positie | bevestiging}, resultaat)
 
Common velden vóór aanroep
e$usr_ywrd
Bevat het woord Ja in de taal die hoort bij taalcode e$usr_lang.
e$usr_nwrd
Bevat het woord Nee in de taal die hoort bij taalcode e$usr_lang.
Parameters te vullen bij aanroep
vraag (a*)
Een vraag, in een eigen venster onderaan het scherm, die om een waar / onwaar bevestiging vraagt. Er wordt door de routine zelf al een '?' aan de vraagtekst toegevoegd. Het venster waarin de vraag wordt gesteld bedekt de hele bodemregel.
De lengte van de vraag mag niet 1 teken lang zijn en ook niet 4 of 5 tekens lang zijn.
Het antwoord op de vraag kan zijn: 1, 0, e$usr_ywrd(1:1) of e$usr_nwrd(1:1).
positie (d5)
Positie (RRKKK) op het beeldscherm waar de inname van een bevestiging moet plaatsvinden. Deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij bestandsrubrieken en selectiecriteria.
RR = Beeldschermregelnummer
KKK = Beeldschermkolomnummer
Indien deze parameter de waarde NUL heeft, vindt de weergave of inname op de actuele cursorpositie plaats (rr kan nul en/of kkk kan nul zijn). De actuele cursor-positie is de positie na de laatst weergegeven waarde of waar de cursor expliciet is gepositioneerd met bijvoorbeeld e$screen.
Het antwoord op de bevestiging kan zijn: 1, 0, e$usr_ywrd(1:1) of e$usr_nwrd(1:1).
bevestiging (a1)
Een te testen bevestiging. Deze methode wordt gebruikt om een bevestiging te converteren naar een nul of een 1.
resultaat (a1)
Bevat een nul of een 1 als standaardwaarde voor het te geven antwoord.
Parameters gevuld bij terugkeer
resultaat (a1)
Bevat de geconverteerde ingave van de gebruiker:
  • e$usr_ywrd(1:1), J(a), O(ui), S(i), Y(es) of 1
    Deze worden naar de waarde 1 geconverteerd.
  • e$usr_nwrd(1:1), N(ee)(ein)(o), 0
    Deze worden naar de waarde 0 geconverteerd.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
Creëer een vraag:
 
record
jn, d1
...
xcall e$yesno ('Ingave akkoord', jn)
if .not.jn return
 
Bouw een scherm op en neem een J/N rubriek in:
 
record
alleklt,d1
tienklt,d1
jntxt, a4, 'J/N:'
...
jntxt(1:1) = e$usr_ywrd(5:1)
jntxt(3:1) = e$usr_nwrd(5:1)
xcall e$text (03001, 'Alle klanten    ' + jntxt)
xcall e$text (04001, 'of 1-10 klanten ' + jntxt)
...
...
xcall e$yesno (03024, alleklt)
xcall e$yesno (04024, tienklt)
if alleklt then
...
else if tienklt then
...
else ...
 
Converteer een waarde naar het bijbehorende woord:
 
using klt_btw select
(1), e$p_buff(34:5) = e$usr_ywrd
(),  e$p_buff(34:5) = e$usr_nwrd
endusing
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement