Marc's Place

XQUEU - Sluit printer en stuur naar wachtrij
Aanroep
 
xcall xqueu ([nvt], [printernummer], [nvt], [nvt], queued)
 
Common velden vóór aanroep
e$pdf
Het printerdefinitie-record gevuld in xprop
Parameters te vullen bij aanroep
printernummer (d*)
Het printernummer dat aangeeft naar welke printer-queue de spool-file gestuurd moet worden. Het nummer komt overeen met het nummer van de logicals DBL$LPxx, waarbij xx het betreffende nummer is.
nvt (a*)
Wordt niet gebruikt. Uitsluitend aanwezig wegens compatibiliteit.
Parameters gevuld bij terugkeer
queued (d1)
Signalering of het gelukt is de spoolfile naar de printer(wachtrij) te sturen:
0 = Nee.
1 = Ja
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

Deze routine sluit het printerkanaal dat door middel van xprop werd geopend. Indien naar het scherm werd afgedrukt, wordt in deze routine óf een editor (zie logical e$pclose) gestart óf het in xprop gecrëerde tijdelijke venster weer verwijderd.


xcall xprop (2,, "132 breed, 66 regels hoog", printer,,volgnr)
...
...
xcall xqueu (,,,, gelukt)


De parameters van xqueu zijn overbodig geworden omdat alles op de achtergrond wordt bijgehouden in e$pdf. Dit record wordt gebruikt door de E$LIB-routines e$popen en e$pclose. Wil je spoolfiles naar andere queues sturen dan gedefinieerd in het printerdefinitiebestand, gebruik dan niet meer xqueu maar e$pclose.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement