Marc's Place

XSEND - Versturen van een programma-bericht
Aanroep
 
xcall xsend (bericht, programma)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
bericht (a*)
Het te versturen bericht dat in programma door middel van de routine xrecv weer op te vragen is.
programma (a*)
De programmanaam van het programma waar het bericht voor bestemd is.
De programmanaam wordt bepaald door de .main compiler directive of de bestandsnaam van de .exe. De naam wordt opgegeven zonder de plaats (geen device-naam of logical) en geen extensie. Bijvoorbeeld van een programma EXE:ONTVANGEN.EXE moet alleen de naam ONTVANGEN doorgegeven worden.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall xsend (bericht, "ANDERPROG")

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me