Marc's Place

XFILE - Bestandsoperaties
Aanroep
 
xcall xfile (vlag, object1, [object2], [ISAM][, nop])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
vlag (d1)
Besturing van de routine:
2 = Wissen van een object van schijf.
3 = Hernoemen van een object op schijf.
6 = Creatie van een ISAM aan de hand van een PAR of een FDL.
object1 (a* | d*)
Naam van het object dat:
  • gewist moet worden, of
  • hernoemd moet worden, of
  • gebruikt wordt om een ISAM te maken.
    Dat kan een .FDL zijn onder VMS, in alle andere gevallen moet het een .PAR zijn.
OF een bestandsnummer uit het bestandendefinitiebestand dat het bestand aangeeft dat:
  • gewist moet worden, of
  • hernoemd moet worden.
object2 (a*)
Naam van het object zoals het moet gaan heten.
ISAM (a*)
Naam van te creëren ISAM-bestand.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mherc
Foutcode van de eventueel opgetreden of gegenereerde fout:
000 = Alles is goed gegaan.
333 = 3e parameter niet meegegeven.
444 = 4e parameter niet meegegeven.
??? = Opgetreden DBL fout.
mhlin
Het regelnummer waar de DBL-fout optrad.
Voorbeelden
 

xcall xfile (6, 'fdl:artikel.par',, 'bst:artikel.ism')


Hier wordt het DBL/ISAM-bestand bst:artikel.ism gemaakt, aan de hand van een .PAR file op FDL:.


Zie ook filec.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me