Marc's Place

XSREG - Instellen van een scroll-gebied
Aanroep
 
xcall xsreg [([eerste_regel][, laatste_regel])]
 
Common velden vóór aanroep
mhwin
Bevat de ID van het venster dat gescrolled moet worden. Wordt automatisch gevuld in dxkop, wxcre en wxsel.
mhsrg
Array van 2d2 waarbij het eerste element de eerste regel kan bevatten en het tweede element de laatste regel van het scroll-gebied.
Parameters te vullen bij aanroep
eerste_regel (d2)
De bovenste beeldschermregel van het scroll-gebied. Het gebied kan een venster zijn, gemaakt met wxcre.
 • Indien NUL, dan wordt mhsrg(1) genomen.
 • Indien niet meegegeven, wordt 1 gehanteerd.
laatste_regel (d2)
De onderste regel van het scroll-gebied.
 • Indien NUL, dan wordt mhsrg(2) genomen.
 • Indien niet meegegeven wordt de laatste regel van het actieve venster genomen.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall xsreg (3, 15)

mhmde = 1
xcall xism3 (kanaal, record)
while .not.mherc begin

  xcall dxscr (record, 0)
  xcall axstp
  sleep 1

  mhmde = 1
  xcall xism3 (kanaal, record)

end

xcall xsreg ; gebied weer weg


Dit voorbeeld zet een scroll-gebied op van 13 regels, namelijk regels 3 t/m 15. Binnen het gebied wordt automatisch omhoog gescrolled indien regel 15 wordt bereikt. Aan het eind wordt het scroll-gebied weer verwijderd.


Er kan nog steeds ook gewoon met alle andere I/O subroutines in dit scroll-gebied gewerkt worden. Dus innames en weergaves met de DX-routines blijven gewoon hun werk doen, ook in het scroll-gebied.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me