Marc's Place

XBSUP - Begin met opsparen beeldscherm-uitvoer
Aanroep
 
xcall xbsup
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
*N/A
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall xbsup


Alle beeldschermuitvoer die plaatsvindt, zonder tussenkomst van beeldscherminvoer, wordt opgespaard en niet gelijk naar het beeldscherm gestuurd. Dit gebeurt pas als het eerste opspaar-niveau wordt afgesloten met xesup.


Tussentijdse beeldscherminvoer zorgt ook voor een scherm-update en het stoppen met opsparen van beeldscherm uitvoer. De niveau's zijn dan ook weer gereset.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me