Marc's Place

XCRSP - Positioneren op/schonen van het scherm
Aanroep
 
xcall xcrsp (rrkkk[, vlag])
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer op het scherm waar de cursor gepositioneerd moet worden. Tevens is het de plaats op het scherm waarvandaan de regel of de rest van het scherm geschoond wordt.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
vlag (a1)
Besturing van de routine.
  • 'N'/'n' of niet meegegeven:
    Cursor positioneren.
  • 'R'/'r'
    De rest van de beeldschermregel schonen.
  • 'S'/'s'
    De rest van het scherm schonen.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall xcrsp (03001)
xcall xcrsp (03001, 'n')
xcall xcrsp (03001, 'r')
xcall xcrsp (03001, 's')


Bij de eerste twee xcall's wordt enkel de cursor op regel 3 kolom 10 gepositioneerd.


Bij de derde xcall wordt op regel 3, kolom 10 gepositioneerd en wordt de rest van regel 3 (inclusief kolom 10) geschoond.


Bij de laatste xcall wordt weer op regel 3, kolom 10 gepositioneerd en wordt de rest, inclusief kolom 10 van regel 3, van het scherm geschoond: tot en met de laatste regel en de laatste kolom.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me