Marc's Place

XXCRE - Bestand maken en openen
Aanroep
 
xcall xxcre (kanaal, bestand, type[, recordlengte])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
kanaal (d*)
Kanaalnummer waarop het te maken bestand geopend moet worden als het is gemaakt.
bestand (a*)
De volledige bestandsspecificatie van het te maken bestand.
type (a1)
Het soort bestand dat gemaakt moet worden:
  • P - Printbestand
  • R - 'Relative'-bestand
  • S - Sequentieel bestand
Het is niet mogelijk met deze routine een ISAM te creëren. Zie xfile of filec.
recordlengte (d*)
De recordlengte van het te maken bestand.
Deze parameter is verplicht bij type = 'R'. Bij de andere typen is de recordlengte niet van toepassing.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mherc
Foutcode van de eventueel opgetreden of gegenereerde fout:
00 = Alles is goed gegaan.
10 = Kanaal of kanaal_b is NUL.
?? = Opgetreden DBL fout.
mhlin
Het regelnummer waar de DBL-fout optrad.
Voorbeelden
 

xcall xxcre (2, "wrk:spoolfile.lis", 'p')


In dit voorbeeld wordt op WRK: het bestand SPOOLFILE.LIS gemaakt en gelijk geopend op kanaal 2.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me