Marc's Place

XOPNT - Open een terminalkanaal (obsolete)
Aanroep
 
xcall xopnt (vlag)
 
Common velden vóór aanroep
Zie bij dxkop.
Parameters te vullen bij aanroep
vlag (d*)
Besturing wat er met het scherm moet gebeuren:
0 = Normaal.
1 = Scherm niet schonen en kop niet tonen.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
Zie bij dxkop.
Voorbeelden
 

Het begin van een Multihouse programma in Vax/DIBOL zou er zo uit zien:

.proc

  xcall xopnt (0)
  xcall xotcf
  xcall dxkop ('HAN')
  ...
  ...

Dit is niet meer van toepassing. De nieuwe situatie, gebruik makend van E$XIB, is als volgt:


.proc

  xcall dxkop ('Titel van het programma', 1)
  ...
  ...

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me