Marc's Place

XTSIZ - Instellen / opvragen van de beeldscherm grootte
Aanroep
 
xcall xtsiz ([hoog_nw][, [hoog_nu][, [breed_nw][, breed_nu]]])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
hoog_nw (d2)
Aantale regels dat het scherm hoog moet worden.
breed_nw (d3)
De breedte in kolommen die ingesteld moet worden. De enige instellingen die mogelijk zijn zijn 80 of 132 kolommen.
Parameters gevuld bij terugkeer
hoog_nu (d2)
Aantal regels dat het scherm nu hoog is.
breed_nu (d3)
De breedte in kolommen die het scherm nu heeft. De mogelijke waarden zijn 80 of 132 kolommen.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall xtsiz (, hoogte,, breedte)


Hier wordt de actuele grootte in regels en kolommen opgevraagd.


xcall xtsiz (24,,132)


En hier wordt het scherm op 24 regels hoog en 132 kolommen breed gezet.


xcall xtsiz (36)


En hier wordt het scherm op 36 regels hoog gezet.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me