Marc's Place

XXOPN - Openen van een bestand
Aanroep
 
xcall xxopn (kanaal, bestand, modus, type)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
kanaal (d*)
Kanaalnummer waarop het bestand geopend moet worden.
bestand (a*)
De volledige bestandsspecificatie van het te openen bestand.
modus (a1)
De manier van openen van het bestand.
  • I - Input
  • U - Update
  • O - Output (= nieuw bestand)
De 'O'-modus kan alleen voor de type = 'P' of type = 'S' worden gebruikt. Zie voor het maken van bestanden ook de routines filec, xfile of xxcre.
type (a1)
Het soort bestand dat geopend moet worden:
  • I - ISAM bestand.
  • P - Printbestand. Alleen zinvol met modus = 'O'.
  • R - 'Relative'-bestand
  • S - Sequentieel bestand
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mherc
Foutcode van de eventueel opgetreden of gegenereerde fout:
00 = Alles is goed gegaan.
10 = Kanaal of kanaal_b is NUL.
?? = Opgetreden DBL fout.
mhlin
Het regelnummer waar de DBL-fout optrad.
Voorbeelden
 

xcall xxopn (2, "wrk:temp_isam.ism", 'u', 'i')


In dit voorbeeld wordt op WRK: het bestand TEMP_ISAM.ISM op kanaal 2 geopend voor update.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me