Marc's Place

XFORM - Afdrukken van een form- of line-feed
Aanroep
 
xcall xform (kanaal[, vlag])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
kanaal (d*)
Het kanaalnummer waarnaar afgedrukt gaat worden.
vlag (d*)
Besturing van de routine:
  • NUL of niet meegegeven:
    Er wordt een <FF> karakter geprint.
  • groter dan NUL:
    Er wordt een vlag aantal linefeeds gegeven.
  • kleiner dan NUL:
    Vlag wordt intern positief gemaakt en er wordt 10 bij geteld. Vervolgens wordt die waarde met een DISPLAY naar kanaal gestuurd.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mherc
Foutcode van de eventueel opgetreden of gegenereerde fout:
0 = Alles is goed gegaan.
? = Opgetreden DBL fout.
mhlin
Het regelnummer waar de DBL-fout optrad.
Voorbeelden
 

xcall xform (6)


Hier wordt een <FF> gedaan op kanaal 6.

xcall xform (6, -2)


Hier wordt een <12> gedisplayed op kanaal 6. Wat gelijk is aan CTRL-L, wat weer gelijk is aan een <FF>.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me