Marc's Place

XRWND - Naar begin van bestand/verander van sleutel
Aanroep
 
xcall xrwnd (kanaal[, sleutelnummer])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
kanaal (d3)
Het kanaalnummer waarop een relatief of ISAM bestand geopend moet zijn.
sleutelnummer (d*)
Het nummer van de sleutel in het bestand waarop gepositioneerd moet worden.
Alleen van belang indien het bestand, geopend op kanaal, een ISAM bestand is.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mherc
Foutcode van de eventueel opgetreden fout.
mhlin
Een regelnummer in het programma waar de eventueel opgetreden fout is ontstaan.
Voorbeelden
 

mhmde = 1
xcall xism3 (ch_stat, statis)
while .not.mherc begin

    totaal = totaal + omzet

    mhmde = 1
    xcall xism3 (ch_stat, statis)

end

xcall xrwnd (ch_stat, 1)

mhmde = 1
xcall xism3 (ch_stat, statis)
...
...


In dit voorbeeld wordt eerst een totaal opgebouwd, waarna het bestand opnieuw van voren af aan wordt gelezen via sleutel 1.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me