Marc's Place

E$XIB - Inhoudsopgave AX-routines
Subroutine
of Functie
Omschrijving
 
axakk Akkoordvraag met de tekst 'Akkoord'
axakr Akkoordvraag met de tekst 'Akkoord' en <RET>-optie
axalf Innemen van tekst met default
axalm Innemen van tekst via een masker
axamd Innemen van tekst via een masker met default
axask Akkoordvraag met de tekst 'Akkoord'
axasr Akkoordvraag met de tekst 'Akkoord' en <RET>-optie
axbge Innemen van een bankrekening of gironummer
axchr Innemen van een toetsaanslag
axdec Innemen van een geheel getal zonder interpunctie
axded Innemen van een geheel getal zonder interpunctie met default
axdem Innemen van een numerieke waarde via een masker
axdfd Innemen van een geheel getal met interpunctie met default
axdfx Innemen van een geheel getal met interpunctie
axdmd Innemen van een numerieke waarde via een masker met default
axedt Innemen van een tekst met een externe tekst-editor
axfis Innemen fiscaal nummer
axjnd Innemen van een bevestiging met default
axpcd Innemen van een postcode
axpdd Innemen van een postcode met default
axpsw Innemen van een wachtwoord
axstd Innemen van tekst met default
axstp Innemen van 'STOP'/F3/F12 tijdens een verwerking
axstr Innemen van tekst
axtdd Innemen van een tijdsaanduiding UU:MM met default
axtkk Akkoordvraag met vrije tekst
axtkr Akkoordvraag met vrije tekst en <RET>-optie
axtsk Akkoordvraag met vrije tekst
axtsr Akkoordvraag met vrije tekst en <RET>-optie
axtyd Innemen van een tijdsaanduiding UU:MM
axxjn Innemen van een bevestiging

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me