Marc's Place

AXEDT - Innemen van een tekst


Met een externe tekst-editor
Aanroep
 
xcall axedt ([dum], [dum], tekst, regels, kolommen, vlag)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
tekst (a*)
Een record dat een tekstarray bevat met tekst.
regels (d2)
Aantal regels hoog.
kolommen (d2)
Aantal kolommen breed.
vlag (d1)
Geeft aan wat mhlen bij terugkeer moet bevatten:
0 = de positie van de laatste niet-spatie wordt in mhlen opgeslagen.
1 = het nummer van de laatste regel die gevuld is wordt in mhlen opgeslagen.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a*)
De ingegeven tekst.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Zie vlag.
Voorbeelden
 

xcall axedt (,, tekst, 40, 55, 0)


Deze routine doet eigenlijk het volgende:


Het maakt de array volgens regels en kolommen en schrijft deze naar een tijdelijk uitvoerbestand (.TXT). Vervolgens wordt door middel van de SPAWN subroutine een tekstverwerker opgestart. Welke opdracht precies uitgevoerd moet worden definieer je in de logical E$AXEDT, onder VMS bijvoorbeeld "EDIT/TPU" en onder Windows bijvoorbeeld "WRITE". Intern wordt de tijdelijke bestandsnaam aan deze opdracht toegevoegd, het wordt dan bijvoorbeeld "EDIT/TPU 1234.TXT" en vervolgens wordt deze samengestelde opdracht uitgevoerd. Bij terugkeer uit de SPAWN-routine wordt het bestand in de array gelezen en via de parameter tekst aan het programma teruggegeven. Het tijdelijke .TXT bestand wordt weer verwijderd.


De beide [dum] parameters bestaan tbv compatibiliteit met bestaande DIBOL programma's die nu onder DBL moeten draaien en waar deze XIBOL wordt gebruikt.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me