Marc's Place

AXDFX / AXDFD - Innemen van een geheel getal


Met interpunctie
Aanroep
 
xcall axdfx (rrkkk, nummer, voor_komma[, na_komma])
xcall axdfd (rrkkk, nummer, voor_komma[, na_komma])

 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
nummer (d18)
In te nemen gehele getal. Kan gevuld zijn met een standaard waarde bij axdfd.
Door ingave van '-' of '+' kan het getal van negatief naar positief worden omgezet en andersom. Het min-teken verschijnt aan de rechterzijde.
voor_komma (d2)
Het aantal posities vóór de komma.
na_komma (d2)
Het aantal posities na de komma.
Indien niet meegegeven of nul, dan wordt NUL aangenomen en fungeert de routine als een axdec/axded met interpunctie.
Voorloopnullen kennen deze routines niet.
Parameters gevuld bij terugkeer
nummer (d*)
Het ingegeven nummer als geheel getal.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat het aantal ingegeven cijfers, exclusief de voorloopnullen. Indien er alleen nullen ingegeven zijn wordt het veld als niet gevuld beschouwd en bevat mhlen de waarde NUL.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (04001, 'BTW bedrag : ')
xcall axdfx (04014, inkfact.btw, 8, 2)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


BTW bedrag : __.___.___,__

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me