Marc's Place

AXALM / AXAMD - Inname van tekst via masker
Aanroep
 
xcall axalm (rrkkk, tekst, masker[, maskerlengte])
xcall axamd (rrkkk, tekst, masker[, maskerlengte])

 
Common velden vóór aanroep
mhupc
1 = Letters converteren naar hoofdletters tijdens het typen.
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
tekst (a132)
In te nemen tekst. Deze parameter van te voren vullen heeft alleen effect bij axamd. Deze routine kent een standaardwaarde.
masker (a80)
Een masker volgens welk de inname plaatsvindt, van links naar rechts.
De maskertekens die een plek aanduiden waar een karakter ingenomen moet worden, zijn:
@ = Alfanumeriek teken
# = Numeriek teken, nul wordt een spatie op het scherm.
~ = Zelfde als #.
^ = Numeriek teken.
maskerlengte (d3)
Lengte van het masker. Deze parameter is er alleen vanwege compatibiliteit met de Multhouse XIBOL's.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a132)
Bevat de door de gebruiker ingegeven tekst, aaneengesloten en zonder de maskertekens.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhupc
Weer op NUL gezet.
mhlen
Bevat de lengte van de ingegeven tekst. Indien er alleen spaties en/of nullen ingegeven zijn wordt het veld als niet gevuld beschouwd en bevat mhlen de waarde NUL.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (13001, 'Serienummer : ')
xcall axalm (13015, artikel.serienummer, '-@@/~~-^^@@')


Op het scherm, op regel 13, vanaf positie 1:


Serienummer : -__/__-00__

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me