Marc's Place

AXDEC / AXDED - Innemen van een geheel getal


Zonder interpunctie
Aanroep
 
xcall axdec (rrkkk, nummer[, [-]lengte])
xcall axded (rrkkk, nummer[, [-]lengte])

 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
nummer (d18)
In te nemen gehele getal. Kan gevuld zijn met een standaard waarde bij axded.
Door ingave van '-' of '+' kan het getal van negatief naar positief worden omgezet en andersom. Het min-teken verschijnt aan de rechterzijde.
lengte (d3)
Maximaal in te nemen lengte van nummer. Indien niet meegegeven, wordt de lengte van de parameter nummer gebruikt.
Als lengte negatief is, vindt de inname met voorloopnullen plaats.
Parameters gevuld bij terugkeer
nummer (d*)
Het ingegeven nummer.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat het aantal ingegeven cijfers, exclusief de voorloopnullen. Indien er alleen nullen ingegeven zijn wordt het veld als niet gevuld beschouwd en bevat mhlen de waarde NUL.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (04001, 'Kredietlimiet : ____ (x 1000 EUR)')
xcall axdec (04017, klant.krediet, -4)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


Kredietlimiet : 0000 (x 1000 EUR)

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me