Marc's Place

AXBGE - Innemen van een bank- of girorekening
Aanroep
 
xcall axbge (rrkkk, nummer[, vlag])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
nummer (a*)
Het in te nemen bank- of gironummer. Een standaardwaarde is mogelijk.
vlag (d4)
Besturing van de routine:
1e pos = 1 -> Gebruik standaard waarde
2e pos = 1 -> Ingave van een bankrekening toegestaan
3e pos =
0 -> Geen gironummer ingave toegestaan
1 -> Post- of Gemeentegironummer toegestaan
2 -> Alleen een postgironummer toegestaan
3 -> Alleen een gemeentegironr toegestaan
4e pos = 1 -> Ingave van iets is verplicht
Indien deze parameter niet wordt meegegeven, neemt de routine intern 1110 als standaard vlaggen.
Indien deze parameter wel wordt meegegeven en de vlaggen 2 en 3 zijn NUL, zet de routine deze intern op 1. Zet worden dus niet in de parameter teruggegeven.
Parameters gevuld bij terugkeer
nummer (a*)
Ingegeven bankrekening of gironummer.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat het aantal ingegeven tekens.
Voorbeelden
 

xcall axbge (03024, rekening, 1100)


Een postgironummer dient begonnen te worden met de letter P.


Een gemeentegironummer dient begonnen te worden met de letter G.


Een bankrekeningnummer begint niet met een letter en moet zonder punctuatie worden ingegeven. Dus 12.32.34.567 is niet goed, het moet 123234567 zijn.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me