Marc's Place

AXPCD / AXPDD - Innemen van een postcode
Aanroep
 
xcall axpcd (rrkkk, postcode[, vlag])
xcall axpdd (rrkkk, postcode[, vlag])

 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
postcode (a*)
In te nemen postcode. Een standaardwaarde is mogelijk bij axpdd.
vlag (d1)
Besturing van de routine:
0 -> Niet verplicht, veld wordt ingenomen zonder masker.
1 -> Ingave verplicht, veld wordt ingenomen zonder masker.
2 -> Niet verplicht, veld wordt ingenomen met masker.
3 -> Ingave verplicht, veld wordt ingenomen met masker.
Het masker is bedoeld voor de Nederlandse postcode. Door middel van de F2 toets kan tussen het masker en géén masker geschakeld worden.
Parameters gevuld bij terugkeer
postcode (a*)
Ingegeven postcode. Zonder spaties indien ingenomen via het masker voor de Nederlandse postcode. Anders zoals ingegeven.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat het aantal ingegeven tekens.
Voorbeelden
 

xcall axpcd (03024, postcode, 2)

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me