Marc's Place

AXTYD / AXTDD - Innemen van een tijdstip
Aanroep
 
xcall axtyd (rrkkk, tijd)
xcall axtdd (rrkkk, tijd)

 
Common velden vóór aanroep
e$usr_intl
Positie 4: tijd-scheidingsteken.
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
tijd (d4)
In te nemen tijd als UUMM. Kan gevuld zijn met een standaard waarde bij axtdd.
Parameters gevuld bij terugkeer
tijd (d4)
De ingegeven tijd als UUMM.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat NUL als er niets werd ingegeven, 4 als er wel wat werd ingegeven.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (04001, 'Starttijd : ')
xcall axtdd (04013, race.start)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


Starttijd : 00:00

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me