Marc's Place

AXFIS - Innemen fiscaal nummer
Aanroep
 
xcall axfis (rrkkk, nummer[, vlag])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
nummer (d9)
In te nemen gehele getal. Kan gevuld zijn met een standaard waarde.
vlag (d2)
Besturing van de routine:
1e pos = 1 -> Gebruik standaard waarde
2e pos = 1 -> Ingave van iets is verplicht
Indien deze parameter niet wordt meegegeven, neemt de routine 10 als standaard vlag-instelling.
Parameters gevuld bij terugkeer
nummer (d9)
Het ingegeven fiscaal nummer.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat het aantal ingegeven cijfers. Indien er alleen nullen ingegeven zijn wordt het veld als niet gevuld beschouwd en bevat mhlen de waarde NUL.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (03001, 'Fiscaal nr.: ')
xcall axfis (03014, fiscnum, 10)


Op het scherm op regel 03, kolom 24:


Fiscaal nr.: 0000.00.0000

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me